A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Tájékoztatás

Létrehozva: 2024-06-04 13:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 2024. június 10-én (hétfőn) a választások miatt az ügyfélfogadás szünetel.


NFK árverési hirdetmény - Békés vármegye

Létrehozva: 2024-05-31 10:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezete alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyon körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatlatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

 

Az árverésre kerülő mezőberényi földrészlet: Mezőberény 0109/17 hrsz.


Hirdetmény

Létrehozva: 2024-05-28 10:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja a Mezőberény, 2963/12, 2963/15, 2963/16, 2963/17, 2963/18, 2963/19, 2963/20, 2963/21 hrsz. alatt nyilvántartott, 900 m2 (mindegyik ingatlan) nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, minimum nettó 440.000, Ft + ÁFA (mindegyik ingatlan) eladási áron.


Kedvezményes strandbérlet-támogatás

Létrehozva: 2024-05-08 14:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött, Mezőberényben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére kedvezményes strandbérlet-támogatásként 10 alkalmas bérletet biztosít évi két alkalommal, amely a Kálmán Fürdőben (5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.) vehető igénybe. A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg: 142.500,- Ft-ot).


04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2024-05-03 09:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége megküldte a 2024. április 27-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatot, ahol a 2023. március 01-től 2024. február 29-ig tartó vadgazdálkodási év beszámolója került megtárgyalásra.


Kamatmentes hitelkonstrukció lehetőség vállalkozásoknak

Létrehozva: 2024-04-11 08:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Siklósi István polgármester az alábbi levelet kapta KKV-nak szóló pályázati lehetőségről: (Persze lehet, vannak már, akik értesültek róla.)


Hirdetmény

Létrehozva: 2024-04-08 15:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-951150-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői részére a Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség megtartja az évente esedékes földtulajdonosi gyűlést.

A gyűlés időpontja: 2024. május 9. 11 óra

A gyűlés helyszíne: Vadásztársaság (Köröstarcsa, Kossuth út 9.).


Felhívás

Létrehozva: 2024-04-03 14:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

Felmenőinkre, elhunyt rokonainkra, barátainkra tisztelettel emlékezünk, a síremlékhelyeket az utókor gondozza, ápolja. Bármennyire fáj, de egyszer eljön az az idő, amikor elődeink arca a múlt homályába vész, elmennek a visszaemlékezők is és az utánuk következő generációnak már nincsenek közvetlen emlékei.

Felelős gondolkodásunkat nemcsak az elmenőkre kell kiterjesztenünk, hanem a jövő nemzedékére is.

Amennyiben felmerül Önökben a gondolat és meghozzák döntésüket, hogy hozzátartozóik emlékét a szívükben őrzik tovább, lehetőséget biztosítunk arra, hogy lemondjanak a rég eltávozottak emlékhelyeiről, sírhelyeiről!


KSH plakátok lakossági adatgyűjtéshez

Létrehozva: 2024-03-26 13:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal megküldte a Mezőberényt érintő, áprilisban induló lakossági adatgyűjtésekhez készült plakátokat.


Mezőberény környezeti állapotáról szóló 2023. évi tájékoztató

Létrehozva: 2024-03-26 12:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. március 25-én megtartott ülésén 94/2024.(III.25.) sz. határozatával tudomásul vette a Mezőberény környezeti állapotáról szóló 2023. évi tájékoztatót.


Hirdetmény

Létrehozva: 2024-03-26 10:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlant:

 • 0396 hrsz.-ú, 1.809 m2 területű, legelő művelési ágú, 3,93 Ak értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 2500,- Ft + áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 év időtartamra.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2024-03-25 13:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés vármegye közigazgatási területén

2024. március 30. - április 19. közötti időszakra vonatkozóan

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2024-03-20 14:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy az 1996. évi LV. törvény Vtv.12. §. (14). pontjának megfelelően 2023.március 01-től 2024. február 29-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2024. április 27-én, szombaton 13 óra 05 perckor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában, Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.

 


Felhívás házszámtáblák kihelyezésére

Létrehozva: 2024-03-12 15:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Városlakók!

Mezőberény területén több ingatlannál problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámok hiánya gondot jelent a mentőszolgálat, a tűzoltóság, betegszállítók, a rendőrség, a postai szolgáltató és a hivatali kézbesítők munkájában.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.


Tájékoztatás köztemetői szolgáltatási ügyintézéssel kapcsolatban

Létrehozva: 2024-03-12 15:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városi Köztemető temetkezési szolgáltatói ügyintézése 2024. március 21-től a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal fsz. 3. sz. irodájában történik.


Hirdetmény

Létrehozva: 2024-03-01 10:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt 04-952150-104 kódszámú vadászterület haszonbérleti díjának kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor a Mezőberény Vadásztársaság, 5650 Mezőberény, Luther u. 23. szám alatti székházában:

2024. március 22-én (péntek) 14-16 óráig

2024. március 23-án (szombat) 14-16 óráig.

 


Felhívás

Létrehozva: 2024-02-28 11:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet és

„Mezőberényért” kitüntetést,

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Kommunális adó értesítők

Létrehozva: 2024-02-28 11:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőberény Város magánszemélyek kommunális adója 2024. évi mértéke nem változott.

Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges postai csekkek kiküldése megkezdődött!

Fizetési határidő:

 • 2024. március 18.
 • 2024. szeptember 16.

Ingatlanárverési hirdetmények

Létrehozva: 2024-02-05 08:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály és Földművelésügyi Osztály tájékoztatja a feleket és az érdekelteket, hogy a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által megküldött megkeresés alapján megindult végrehajtási ügyekben a követelés behajtása érdekében Fábián Balázs Pál adós tulajdonában álló Mezőberény külterület 0138/85, 0384/34 és 016/8 helyrajzi számú ingatlanok 1/12 tulajdoni hányadára a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet 2.§ (1) értelmében a mezőgazdasági igazgatási szerv árverést tűz ki.

Árverés helye: Békés Vármegyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal (5650 Békés, Kossuth u. 4.)

Árverés ideje: 2024. április 25.


KSH lakossági adatgyűjtés

Létrehozva: 2024-02-02 11:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  Mezőberény településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Mezőberény

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerességű

1942 Lakossági utazási szokásai - 2024. április, július, október, 2025. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú

2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról - 2024. április - június

2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel - 2024. február - április

2546 Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű

1711 Időmérleg felvétel - 2024. április - 2025. március


Kerti lucfenyő pusztulások hazánkban - kutatás

Létrehozva: 2024-01-30 08:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2023-ban felgyorsult a kerti lucfenyők pusztulása hazánkban. A Magyar Kutatási Hálózat debreceni Atommagkutató Intézetének klíma- és környezetkutatóiként tanulmányt készítünk, amely felhívja a figyelmet a klímaváltozás hazánkat is érintő, gyors jelenségeire, hatásaira.

Arra kérjük a lakosságot, hogy segítsenek képet alkotni az elmúlt évben tapasztalható kerti lucfenyő pusztulásról egy három kérdéses kérdőív kitöltésével, amely mindössze fél percet vesz igénybe. Fontos, hogy a város/község lakosainak megfigyelései is bekerülhessenek az adatbázisba.

A kérdőív linkje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgnK7dght-8hIoG-MMtrtPix-k113xhzbu3fl-OJFGgdbKsA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 


HIPA tájékoztató

Létrehozva: 2024-01-10 15:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívjuk Tisztelt Adófizetőink figyelmét, hogy a 2023. évi helyi iparűzési adóbevallás beadási határideje 2024. május 31. napja.

A 2023. évre vonatkozó adó mértéke 2,0%.


2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterve

Létrehozva: 2024-01-09 15:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv elkészítette a 2024. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit vármegyei lebontásban. Mezőberényben a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2024. január 02. - november 29. közötti időszak.


Felhívás

Létrehozva: 2024-01-08 10:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

 

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


2024. januári ügyeleti rend

Létrehozva: 2023-11-27 13:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2024. január első hetében, 2024. január 2. és január 4. között ügyeleti rendben működik.

2024. január 5-én nincs ügyfélfogadás.

Sürgős esetben a hivatali ügyintézők az alábbiak szerint érhetőek el.


2023. évi igazgatási szünet

Létrehozva: 2023-11-27 11:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 276/2023.(IX.25.) sz. határozatában – az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvényre, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm.rendeletre tekintettel – 2023. december 27. naptól 2024. január 1. napjáig a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában igazgatási szünetet rendelt el.


Szociális Iroda tájékoztatása

Létrehozva: 2023-11-20 15:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Étesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szociális Iroda utolsó ügyfélfogadási napja 2023. december hó 06. napja.

Az év végi zárás miatt továbbiakban kérelmet nem áll módunkban befogadni.


Hirdetmény árverés eredményéről

Létrehozva: 2023-11-17 08:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezete alapján a jelen hirdetményben megjelölt árverési azonosító számmal ellátott földrészletekre vonatkozóan, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közreműködésével nyilvános árverést folytatott le.

Közreműködő kormányhivatal: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az árverési helyszíne és címe: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. "B" épület fsz. konferencia terem

Az árverési időpontja: 2023. október hó 26. napja


Hirdetmény

Létrehozva: 2023-11-02 11:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy a 2023. évi Köröstarcsai Petőfi Vadásztársasággal szerződésben lévő földekre a vadkárenyhítés kifizetése

2023. december 5-én 1300-1500 óra és

2023. december 6-án 1300-1500 óra között

lesz a Vadásztársaság székházában (Köröstarcsa, Kossuth út 9.).


Körös-vidéki Hírlevél 2023. III. szám

Létrehozva: 2023-10-13 09:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság megküldte a Körös-vidéki Hírlevél 2023. évi III. számát.

 

 


ÖMISZ hírlevél

Létrehozva: 2023-10-13 09:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Önkormányzati Útügyi Műszaki és Információs Szolgáltatás keretén belül megjelentette a 2023/1. számú hírlevelét.


Hirdetmény

Létrehozva: 2023-10-06 08:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a PARK '95 Agrár Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5650 Mezőberény, Csabai út 25., KÜJ: 100292213) ügyfél képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. kérelmére indult egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló hatósági eljárás felülvizsgálatáról szóló értesítés közhírré tételét rendelte el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Mezőberény, külterület 0103/2 és 0103/3 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása


KSH lakossági adatgyűjtés

Létrehozva: 2023-10-04 16:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  a Magyar Nemzeti Bank megbízásából Mezőberény településen 2023. december 18-ig hajtja végre a háztartások vagyoni helyzetének, jövedelmi viszonyainak, fogyasztási és megtakarítási szokásainak feltárására irányuló "Miből élünk?" című adatfelvétel negyedik hullámát. A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. 


Hirdetmény - Mercedes Sprinter értékesítése

Létrehozva: 2023-10-04 12:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) tulajdonában lévő Mercedes Sprinter CDI 416 autóbuszát értékesítésre meghirdeti.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2023-09-25 11:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés vármegye közigazgatási területén

2023. szeptember 30. - október 21. közötti időszakra vonatkozóan

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

 


Pályázati felhívás

Létrehozva: 2023-09-25 07:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Pályázati felhívás a Békési Kistérségi Társulás optikai hálózatának értékesítéséről

 

A Békési Kistérségi Társulás megvételre kínálja a tulajdonában álló kistérségi optikai hálózatát és az ahhoz tartozó ingóságokat.

 

A 2023. augusztus 1. napján a Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képező optikai hálózat értékesítésére kiírt pályázat vonatkozásában egy ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatot a Társulási Tanács megtárgyalta, és döntött a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, illetve új pályázati kiírás előkészítéséről és meghirdetéséről határozott.

A pályázati kiírást a pályázók ingyenesen kapják meg, legkorábban 2023. szeptember 25. napján, amennyiben a pályázó azt a bktpalyazat@bekesvaros.hu elektronikus levélcímen kéri. A levélben meg kell jelölni azt a jogi személyt, aki a pályázati anyagot kéri.

A pályázat igénylésének utolsó dátuma 2023. október 2. 10:00


Volánbusz Zrt. 2022. évi összevont jelentése

Létrehozva: 2023-09-22 08:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Volánbusz Zrt. megküldte a 2022. évi összevont jelentését. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. év XLI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében azon önkormányzatoknak, akik közigazgatási területükön személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet tartanak fent, az előző évi közszolgáltatási tevékenységükről összevont jelentést kell készíteniük a tárgyévet követő év október 31. napjáig.


NFK árverési hirdetménye

Létrehozva: 2023-09-15 08:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezete alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyon körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatlatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.


Hirdetmény szavazóköri beosztással kapcsolatban

Létrehozva: 2023-09-05 16:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felülvizsgálatra került Mezőberény Város szavazóköri beosztása, melynek során a Madarász tanya 1.sz. a 001. szavazókörbe (Csiribiri Óvoda, 5650, Mezőberény, Kinizsi u. 13.), a Tessedik Sámuel utca 2.sz. a 004. szavazókörbe (Mosolygó Központi Óvoda, 5650, Mezőberény, Liget tér 5.) került besorolásra, a 004. szavazókör szavazóhelyiségeként pedig - a korábbi Zeneiskola épülete helyett - az 5650, Mezőberény, Liget tér 5. szám alatti Mosolygó Központi Óvoda került meghatározásra.


Tájékoztatás MÁV 2023. II. vegyszeres gyomirtással kapcsolatban

Létrehozva: 2023-09-01 10:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged tájékoztatást küldött, mely szerint a MÁV Zrt. területén a vegyszeres gyomirtási tevékenység 2023. szeptember 4-től műszaki okok miatt leáll.


Hirdetmény

Létrehozva: 2023-08-29 10:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja a Mezőberény, Szarvasi út 12., 689 hrsz. alatt nyilvántartott, 1732 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 5.400.000 + ÁFA eladási áron.


Szűrőbusz Mezőberényben

Létrehozva: 2023-08-28 08:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" program keretében 2023. szeptember 1-jén Mezőberénybe érkezik a Békés Vármegyei Központi Kórházhoz kihelyezett szűrőbusz.

 


MÁV 2023. II. vegyszeres gyomirtás ütemterve

Létrehozva: 2023-08-24 10:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2023. szeptember 12-én kerül elvégzésre.


Árverési eredmény közzététele

Létrehozva: 2023-08-09 08:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezete alapján a jelen hirdetményben megjelölt árverési azonosító számmal ellátott földrészletekre vonatkozóan, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közreműködésével nyilvános árverést folytatott le.

Közreműködő kormányhivatal: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az árverési helyszíne és címe: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. "B" épület fsz. konferencia terem

Az árverési időpontja: 2023. július hó 12. napja


Pályázati felhívás

Létrehozva: 2023-08-01 08:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Pályázati felhívás a Békési Kistérségi Társulás optikai hálózatának értékesítéséről

 

A Békési Kistérségi Társulás megvételre kínálja a tulajdonában álló kistérségi optikai hálózatát és az ahhoz tartozó ingóságokat.

A hálózat paramétereiről, a pályázati feltételekről, a pályázat lebonyolításáról, a pályázaton történő részvételről, az ajánlat benyújtásáról a pályázati kiírás megvásárlását követően lehet tájékozódni.


Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének / üzemeltetésének / fennmaradásának / megszüntetésének engedélyezéséről

Létrehozva: 2023-07-10 15:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

(AKTUALIZÁLVA 2023.07.10. nappal)

Tájékoztatjuk, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény* 29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, vagy ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást e törvény rendelkezései alapján nem kell lefolytatni.


Tájékoztatás falugazdász irodával kapcsolatban

Létrehozva: 2023-07-07 11:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóság mezőberényi falugazdász irodája 2023. július 17. naptól az 5650 Mezőberény, '56-os emléktér 1. szám  (BVKH, Kormányablak) alatt látja el ügyfélszolgálati tevékenységét.


Tűzvonalban hírlevél 2023. évi III. száma

Létrehozva: 2023-06-30 13:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség megküldte a „Tűzvonalban” című elektronikus hírlevél 2023. évi III. számát.


Afrikai sertéspestis miatt elrendelt korlátozás alatt lévő területek módosítása

Létrehozva: 2023-06-30 11:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság állatjárványügyi intézkedésként módosította az afrikai sertéspestis miatt elrendelt korlátozásokkal érintett területek besorolását.


Beszámoló Mezőberény sportéletéről

Létrehozva: 2023-06-27 09:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  2023. június 25-án megtartott ülésén 188/2023.(VI.26.) számú határozatával elfogadta a Mezőberény sportéletéről szóló beszámolót.


CYEB lakossági LED-csereprogram

Létrehozva: 2023-06-26 14:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Városunkban is elindul az ingyenes lakossági LED-csereprogram!

 

 

Eredetileg június 15-től július 15-ig lehetett volna regisztrálni, de a későn kapott hirdetési anyag miatt július 31-ig lesz lehetősége a mezőberényieknek regisztrálni az akcióban. 


Kedvezményes strandbérlet támogatás

Létrehozva: 2023-06-20 14:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött, Mezőberényben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére kedvezményes strandbérlet támogatásként 10 alkalmas bérletet biztosít évi két alkalommal, amely a Kálmán Fürdőben (5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.) vehető igénybe.


Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása

Létrehozva: 2023-06-16 10:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A hirdetmény a cikk alján letölthető, illetve elérhető az alábbi helyen:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

 

A VI. ütemben értékesítésre kínált ingatlanok esetében a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2023. július 14. nap 23 óra 59 perc.


Mezőberény, 689 hrsz. ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2023-05-31 13:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja a Mezőberény, 689 hrsz. alatt nyilvántartott, 1732 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 5.400.000,- Ft + ÁFA eladási áron.


Mezőberény, külterület 083-23 hrsz. ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2023-05-31 13:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja a Mezőberény, külterület 083/23 hrsz. alatt nyilvántartott, 846 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 1.100.000,- Ft + ÁFA eladási áron.


Árverési hirdetmények

Létrehozva: 2023-05-19 12:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezete alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyon körébe tartozó, jelen hirdetmények elválaszthatlatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.


Értesítés határszemléről

Létrehozva: 2023-05-11 13:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Földtulajdonosokat és Földhasználókat, hogy a Földhivatali Főosztály Mezőberény település külterületi és zártkerti ingatlanjainak vonatkozásában 2023. május 15-től általános határszemlét tart.


Tájékoztatás csípőszúnyogok elleni védekezésről

Létrehozva: 2023-05-10 16:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ kérdés-felelet típusú tájékoztató anyagot készített a szúnyogok ártalmával és az ellenük való egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban.

 

 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2023-05-10 16:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2023. május 16-án (kedden) áramszünet miatt zárva tart.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2023-05-10 15:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) meghirdeti a tulajdonában lévő, alábbi fölöslegessé vált eszközeit értékesítésre:

1 db Peugeot Boxer 290 C HD tehergépkocsi (2003)

1 db Peugeot Boxer Furgon tehergépkocsi (1999)


Meghívó civil beszélgetésre

Létrehozva: 2023-05-08 12:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Szeretettel várjuk Önt 2023. május 9-én, kedden 15.45 órakor egy kötetlen beszélgetésre Mezőberénybe, a Polgármesteri Hivatalba.

A beszélgetés témája: „Civil élet Békés vármegyében, aktualitások, örömök, nehézségek, tapasztalatok, javaslatok”


Mezőgazdasági összeírás

Létrehozva: 2023-05-08 11:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  Mezőberény településen mezőgazdasági összeírást hajt végre Agrárium 2023 Gazdaságszerkezeti Összeírás (egyéni gazdaságok) elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2243


HIPA tájékoztató

Létrehozva: 2023-04-26 14:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívjuk Tisztelt Adófizetőink figyelmét, hogy a 2022. évi helyi iparűzési adó bevallás beadási határideje 2023. május 31. napja.

A 2022. évre vonatkozó adó mértéke 1,9%.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2023.01.01. napjától Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése alapján a helyi iparűzési adó mértéke 2,0%-ra változott.


Kálmán Fürdő fejlesztési koncepciója

Létrehozva: 2023-04-25 13:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a 2023. április 24-én megtartott ülésén 127/2023.(IV.24.) sz. határozatával elofgadta a Kálmán Fürdő fejlesztési koncepcióját.


4-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2023-04-24 13:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége megküldte a 2023. április 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatot, ahol a 2022.március 01-től 2023. február 28-ig terjedő év pénzügyi beszámolója került megtárgyalásra.


MÁV 2023. I. vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2023-04-19 08:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2023. május 23-án kerül elvégzésre.


Tűzvonalban hírlevél 2023. évi II. száma

Létrehozva: 2023-04-14 08:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség megküldte a „Tűzvonalban” című elektronikus hírlevél 2023. évi II. számát.


Felügyeleti körzet feloldása

Létrehozva: 2023-04-06 10:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által kiadott, BE/23/340-3/2023. és BE/23/340-4/2023. számú határozatot

2023. április 8. nappal

visszavonja, az azokban elrendelt felügyeleti körzeteket feoldja.

 

 

 

 


MÁV 2023. I. vegyszeres gyomirtás indulásának lemondása

Létrehozva: 2023-04-04 13:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged értesítése alapján a MÁV Zrt. területén a 2023. I. vegyszeres gyomirtási tevékenység indulása lemondásra került.


Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének / üzemeltetésének / fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezéséről

Létrehozva: 2023-03-31 12:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

Mind az időpont meghatározását, mind a kérelmek tartalmi elemeit felsőbb jogszabályok határozzák meg. Az önkormányzat erre vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel, az ügyintézés, az eljárás lefolytatása tartozik csak a települési jegyzőhöz.

 

A kérelmek letölthetők a cikk alatt vagy átvehetők személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban. Az újabb központi információk megjelenéséig a türelmüket kérjük. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a www.mezobereny.hu honlapot.


MÁV 2023. I. vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2023-03-31 09:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2023. április 19-én kerül elvégzésre.


Tájékoztató Mezőberény környezeti állapotáról

Létrehozva: 2023-03-28 14:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a 2023. március 27-én megtartott ülésén 87/2023.(III.27.) sz. számú határozatával tudomásul vette a Mezőberény környezeti állapotáról szóló tájékoztatót.


Mezőberény Vadásztársaság hirdetménye

Létrehozva: 2023-03-28 13:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt 04-952150-104 kódszámú vadászterület "vadászterület haszonbérleti díjának" kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor a Mezőberény Vadásztársaság, 5650 Mezőberény, Luther u. 23. szám alatti székházában:

2023. április 22-én 14-17 óráig

2023. április 29-én 14-17 óráig.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2023-03-28 12:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2023. április 01-21. közötti időszakra vonatkozóan

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


Felhívás

Létrehozva: 2023-03-16 08:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és

„Mezőberényért” kitüntetést,

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Mezőberényi Kormányablak ügyfélfogadási rendje

Létrehozva: 2023-03-14 10:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala tájékoztatást küldött, miszerint 2023. március 20. napjától a Mezőberényi Kormányablakban az ügyfélfogadási rend visszaáll a 2022. október előtti nyitvatartásnak megfelelően:

Hétfő. 7:00-17:00

Kedd: 12:00-16:00

Szerda: 8:00-12:00

Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-12:00


Tájékoztatás a 2023. I. félévi adófizetési kötelezettségekről

Létrehozva: 2023-03-14 09:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Adófizetőink!

 

A magánszemélyek kommunális adójában 2023. január 01. napjától hatályba lépett adómérték változás (12.000.-Ft/év/ingatlan) miatt, új határozatok kerülnek kiadásra. A határozatok aláírós levél formájában, a polgármesteri hivatal kézbesítői útján kerülnek az adózók részére megküldésre.

Az országosan alkalmazott ASP-Adó szakrendszerben továbbra is fennálló technikai problémák miatt, a fent említett levelek és az adó befizetéséhez szükséges csekkek, csak 2023. március 15. napját követően jutnak el adófizetőinkhez, mely miatt ezen adónem tekintetében módosul a fizetési határidő.

A fizetési határidő a határozatban leírtaknak megfelelően, az átvétel napjától számít. Ezen időtartamon belül késedelmi pótlék nem kerül felszámolásra.

A fizetési határidő módosulása, kizárólag a magánszemélyek kommunális adóját érinti.


Agrárminisztérium új agrártámogatási honlapja

Létrehozva: 2023-03-09 10:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretei között a területalapú támogatások szabályait és az új támogatási formákat is bemutató, a gazdálkodók minél szélesebb körű tájékoztatását szolgáló új honlapot indít az Agrárminisztérium, amelynek elérhetősége: https://kap.mnvh.eu/. Az oldalon megtalálható a területalapú támogatások megváltozott zöld feltételeit tartalmazó részletes kiadvány is.


Felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendelése

Létrehozva: 2023-03-08 11:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya határozatot hozott felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendeléséről madárinfluenza fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt.


Tájékoztatás magas patogenitású madárinfluenza megjelenéséről Békés vármegye területén - 2023. 03.07.

Létrehozva: 2023-03-08 10:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos tájékoztatása alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 2023. március 7-én a Békés vármegyei Békéscsaba településen található 7 400 db-os tömő lúd állományból származó mintákból magas patogenitású madárinfluenza (H5N1) vírust mutatott ki.


OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. sajtóközleménye

Létrehozva: 2023-03-08 10:14 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztató a kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavarokról és megelőzésük módjáról – az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. tájékoztatása


04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2023-03-07 07:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy az 1996. évi LV. törvény Vtv.12. §. (14). pontjának megfelelően 2022.március 01-től 2023. február 28-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2023. április 15-én, szombaton 13 óra 05 perckor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában, Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.


Tájékoztatás a 2023. I. félévi (március 15.) adófizetési kötelezettségekről

Létrehozva: 2023-02-28 14:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Adófizetőink!

 

Az országosan alkalmazott ASP-Adó szakrendszerben fennálló technikai problémák miatt, a magánszemélyeket érintő I. félévi papíralapú fizetési felhívások, határozatok, befizetési csekkek kiküldése nem az évek óta megszokott időpontban történik.

A problémák megoldását követően az adócsoport munkatársai a lehető legrövidebb időn belül megkezdik az adómérték változás miatt elkészített határozatok nyomtatását és az adó befizetéséhez szükséges iratok, csekkek postázását.

Fentiek miatt a magánszemélyek kommunális adója esetében a pótlékmentes fizetési határidő, a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, de leghamarabb 2023. március 15. napjára módosul.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Létrehozva: 2023-02-15 14:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen a hivatal elnöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

1579   Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerességű

1942   Lakosság utazási szokásai - 2023. április, július, október, 2024. január hónapokban,negyedéves gyakoriságú

2003   Felmérés a háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról - 2023. április-június

2154   Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel - 2023. február-április

2229   Felnőttképzési felvétel - 2023. január-március

2546   Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű

 

 

 

 

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2023-02-10 09:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály megkeresésére a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény  (Foktftv.) 21. § (1) és 22. § (2) bekezdése alapján az alábbi hirdetmény kerül közzétételre:


Tűzvonalban hírlevél 2023. évi I. száma

Létrehozva: 2023-02-08 10:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége megküldte „Tűzvonalban” című elektronikus hírlevél 2023. évi I. számát.


Tájékoztatás helyi iparűzési adóval kapcsolatban

Létrehozva: 2023-01-11 10:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt helyi iparűzési adót fizető adózóinkat, hogy 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.


Határozat közhírré tétele

Létrehozva: 2022-12-27 08:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki Mezőberény, külterület 0105/27-29 hrsz.-ú ingatlanokon napelemes kiserőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása tárgyában.


Tájékoztatás közterület használatról

Létrehozva: 2022-12-20 13:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. november 28-i ülésén elfogadta a közterület használatáról szóló 30/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletét.

Az új szabályozás értelmében a közterület használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe került, ezért 2023. jan. 1-től kezdődően a közterület-használat iránti kérelmet a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportjához kell benyújtani.


Orvosi ügyelet

Létrehozva: 2022-12-14 07:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényiek!

A képviselő-testület döntése értelmében 2023. január 1-től változik az orvosi ügyeletet ellátó szolgáltató. Nehéz helyzetben volt a döntés meghozatala során a testület, mert a módosított egészségügyi törvény egészen más rendszer kiépítését feltételezi, mint az eddigi gyakorlat.

A feladatot jelenleg ellátó Békés Medical Kft. nem tudott olyan ajánlatot adni, ami elfogadható lett volna. (Pl. helyszínre való kihíváshoz Gyomaendrődről érkezett volna a segítség.)

Január 1-től az Alföld Ambulance Kft. látja el a betegek kezelését, az alábbiak szerint:

 


Kormányablak ügyfélfogadása igazgatási szünet alatt

Létrehozva: 2022-12-07 13:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Kormányablak tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2022. december 22-től 2023. január 6-ig átmenetileg nem fogad ügyfeleket.


Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet alatti ügyeleti rendje

Létrehozva: 2022-12-06 11:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a 2022. december 22. naptól 2023. január 6. napjáig elrendelt igazgatási szünet alatt az alábbiak szerint tart ügyeletet:


Tájékoztató

Létrehozva: 2022-11-28 13:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 408/2022.(XI.25.) sz. határozatával – tekintettel a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésének b) pontjára –

 

2022. december 22. naptól 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el

a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.


Közlemény határozatról

Létrehozva: 2022-11-28 08:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki a Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen folytatott téglagyártási tevékenység egységes környezethasználati engedély visszavonása tárgyában.

 


Közlemény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2022-11-25 11:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki Mezőberény, külterület 0105/27-29 hrsz.-ú ingatlanokon napelemes kiserőmű létesítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.


Tűzvédelmi hírlevél II. szám

Létrehozva: 2022-11-21 10:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége megküldte „Tűzvonalban II.” című elektronikus hírlevelét.

 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztása

Létrehozva: 2022-11-21 10:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2022.11.30-án (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 13:00-15:00 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában.

 

A támogatás átvételéhez személyi azonosító okmány szükséges!

 


2022. évi népszámlálás - pótösszeírás

Létrehozva: 2022-11-18 12:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

Létrehozva: 2022-11-10 11:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen rendszeres  mezőgazdasági összeírást hajt végre "Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2022" elnvezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219.


Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása

Létrehozva: 2022-11-07 11:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra 2022 őszén. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot.

A IV. és V. ütemben értékesítésre kínált ingatlanok esetében a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2022. december 07. nap 23 óra 59 perc.


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-11-04 11:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy a 2022. évi Köröstarcsai Petőfi Vadásztársasággal szerződésében levő földekre a vadkár enyhítés kifizetése 2022. december 5-én és december 6-án lesz 13-15 óra között a Vadásztársaság székházában  Köröstarcsa, Kossuth 9. szám alatt.


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-11-03 13:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata meghirdeti értékesítésre a tulajdonában lévő, fölöslegessé vált Peugeot Boxer Furgon gépjárművét.


Felhívás

Létrehozva: 2022-11-03 12:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1. „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2. „Mezőberény Sportjáért"

3. „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4. „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5. „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


Kormányablak ügyfélfogadás

Létrehozva: 2022-11-02 08:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal tájékoztatástküldött ügyfélfogadás változásáról, mely szerint a 2022. október 29. és 2023. március 17. közötti időszakban a Mezőberényi Kormányablak csökkentett ügyfélfogadással működik, ezért a szerdai és pénteki napokon zárva tart, továbbá keddenként a nyitvatartási idő 12.00-től 16.00-ig 8.00-tól 12.00-re módosul.


Felhívás a Szociális Iroda ügyfélfogadásával kapcsolatban

Létrehozva: 2022-10-26 09:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelek!

 

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Szociális Iroda az év végi zárás és a feldolgozás miatt 2022. december hó 07. napjáig tud befogadni kérelmet. Továbbiakban az ügyfélfogadás szünetel.

 


Meghívó Mezőberény Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére

Létrehozva: 2022-10-26 08:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberény Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító ülést tart 2022. november 10-én 8 órakor.

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Csaba u. 3.


Népszámlálás 2022.

Létrehozva: 2022-10-17 17:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a népszámlálási kérdőív online történő kitöltése meghosszabbításra kerül, arra 2022. október 19-én 10 óráig van lehetőség.

 


Közlemény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2022-10-14 07:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki a Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen folytatott téglagyártási tevékenység egységes környezethasználati engedély visszavonási, illetve a tevékenység felhagyási tervének jóváhagyási eljárása tárgyában.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2022-10-12 16:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2022. október 15-én (szombaton) zárva tart.


Hírlevél

Létrehozva: 2022-10-07 11:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kiemelt figyelmet fordít a lakás- és kéménytüzek, valamint a szén-monoxid mérgezések megelőzésére, melynek érdekében elindította a „Tűzvonalban” című elektronikus hírlevelét.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2022-09-26 10:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2022. október 01. - október 21. közötti időszakra vonatkozóan

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Létrehozva: 2022-09-21 14:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Kormány a kialakult gazdasági helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a 2022/2023. évi fűtési szezonra. Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

 

Lakossági igénybejelentés feltételei:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

MÁV 2022. III. vegyszeres gyomirtás ütemterv

Létrehozva: 2022-09-14 09:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2022. szeptember 22-én kerül elvégzésre.

 


Rezsikedvezmény családi fogyasztói közösségeknek

Létrehozva: 2022-09-13 10:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

 

2022. szeptember 9-én a Magyar Közlöny 146. számában megjelent a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelete, mely új hatáskört és feladatkört ad a jegyzőknek.

Nevezett jogszabály alapján a jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységeinek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 


A 2021. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2022-09-07 09:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

A vállalkozások 16 (db) által 749.155 Ft helyi iparűzési adó került felajánlásra a kedvezményezett szervezetek javára.

A 29 db felajánlásból

 • érvényes: 29 db, melynek összege: 749.155 Ft.

Hirdetmény

Létrehozva: 2022-09-01 09:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti az alábbi Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat:

 •     2. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
 •     2. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás

Hirdetmény

Létrehozva: 2022-08-31 14:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlant:

-           07/18 hrsz.-ú, 1142 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 400.000 Ft + áfa eladási áron.


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztása

Létrehozva: 2022-08-12 13:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2022.08.24-én (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 15:00-17:00 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában.

 

A támogatás átvételéhez személyi azonosító okmány szükséges!


Motorkerékpárok értékesítése

Létrehozva: 2022-08-09 13:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, fölöslegessé vált motorkerékpárjait értékesítésre meghirdeti:


Tájékoztató 2022. évi ebösszeírásról

Létrehozva: 2022-08-01 09:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztató 2022. évi ebösszeírásról

 

Mezőberény Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Mezőberény Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdés alapján.

 

Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. fsz. 9. iroda, valamint a Hivatal portáján), vagy letölthetők Mezőberény város weboldaláról: www.mezobereny.hu. Elektronikusan kitölthető, beküldhető az E-önkormányzati portálon, https://ohp-20.asp.lgov.hu, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére levélben postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve a 9. irodában leadható.

Leadási határidő: 2022. október 31.

 


Népszámlálás 2022.

Létrehozva: 2022-07-29 12:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Tájékoztatás

Létrehozva: 2022-07-26 07:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában 2022. július 29. és augusztus 02. között az ügyfélfogadás szünetel.


MÁV 2022. II. vegyszeres gyomirtás ütemterv

Létrehozva: 2022-07-15 13:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2022. július 21-én kerül elvégzésre.

 

 

 


Hirdetmény a településképi rendelet módosításának elfogadásáról

Létrehozva: 2022-06-30 14:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2021. július 1. nappal hatályba lépett a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021.évi XXXIX. törvény, a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény módosítását tartalmazó alcíme.

 

A módosítás a településkép védelmével kapcsolatos hatásköröket a polgármester helyett az Önkormányzathoz telepíti, azzal, hogy a hatáskör átruházását a Képviselő-testület a településképi önkormányzati rendeletben tehette meg, legkésőbb 2021.október 31-ig.


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-06-30 12:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlant:

 • 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 2.500.,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.

Tájékoztatás

Létrehozva: 2022-06-24 10:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napja alkalmából a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2022. július 1-jén (pénteken) zárva tart, 2022. július 5-én (kedden) az ügyfélfogadás szünetel.

 


Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Létrehozva: 2022-06-22 14:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.


Iskolakezdési támogatás

Létrehozva: 2022-06-20 12:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy iskolakezdési támogatás címen egyéb szociális támogatás állapítható meg Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig, annak az általános iskolába járó, mezőberényi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (jelenleg 85.500.-Ft).

Az iskolakezdési támogatás címen nyújtott támogatás eseti, 15.000 Ft összegű, pénzbeli támogatás.


Strandbérlet támogatás I.

Létrehozva: 2022-06-20 12:23 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Ismételten értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 60. életévét betöltött Mezőberényben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek strandbérlet támogatás iránti kérelemének benyújtási határideje első igénylés esetén június 30.


Településképi rendelet módosítása

Létrehozva: 2022-06-01 14:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 184/2022.(V.30.) sz. határozatában kezdeményezte a Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását a településképi hatósági hatáskörök polgármester részére történő átruházása céljából.


Közlemény

Létrehozva: 2022-05-27 08:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztálya közleményt adott ki, melynek tárgya: légi ULV eljárással a szabadban történő szúnyogirtás ideiglenes engedély.


Strandbérlet támogatás

Létrehozva: 2022-05-17 10:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött, Mezőberényben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére kedvezményes strandbérlet támogatásként 10 alkalmas bérletet biztosít, amely a Kálmán Fürdőben (5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.) vehető igénybe.


NMHH hirdetménye

Létrehozva: 2022-05-16 08:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2022. február 14-én nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatási programot indított a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), melynek keretében a magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek bruttó 20.000 forintos támogatást vehetnek igénybe, ha a jelenleg használt legfeljebb 3G-képes készüléküket 4, vagy 5G-képes eszközre cserélik. A támogatási program célja,hogy azok a rászorulók, akik a jövőben mobilinternetet szeretnének használni, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-05-05 12:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022.április 25-i ülésén elfogadta Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 12. sz. módosítását, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.


Községi zárlat feloldása

Létrehozva: 2022-04-21 10:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott községi zárlat (védőkörzet) feloldása tárgyában.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-04-11 12:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Meghívó

 

A 04-951150-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői részére a Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség megtartja az évente esedékes földtulajdonosi gyűlést.

 A gyűlés időpontja: 2022. május 12-én 11ºº óra

A gyűlés helyszíne: 5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 9, Vadászház


MÁV 2022. I. vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2022-03-31 11:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2022. április 14-én kerül elvégzésre.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2022-03-31 08:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 2022. április 04-én (hétfőn) NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.

 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2022-03-24 13:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2022. március 26-án (szombaton) ZÁRVA tart.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-03-23 11:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

 

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt vadászterület „vadászterület haszonbérleti díjának” kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor a Mezőberény Vadásztársaság 5650. Mezőberény, Luther u. 23. szám alatti székházában:

 

2022. április 23-án szombaton 14-17 óráig,

2022. április 30-án szombaton 14-17 óráig.


04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2022-03-18 08:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy az 1996. évi LV. törvény Vtv.12. §. (14). pontjának megfelelően 2021.március 01-től 2022. február 28-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2022. április 23-án, szombaton 13 óra 05 perckor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában, Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2022-03-16 16:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével

Békés megye közigazgatási területén

2022. március 26. - április 15. közötti időszakra vonatkozóan

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

 


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 8.

Létrehozva: 2022-03-02 10:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:


Tájékoztató

Létrehozva: 2022-02-18 13:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Városi Köztemető temetkezési szolgáltatói ügyintézésével kapcsolatos feladatok megszűnnek a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban. Az ügyintézést 2022. március 1. naptól a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. látja el. Az ügyintézésre nyitvatartási időben személyesen (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.) vagy a 06 70 400-2466-os telefonszámon van lehetőség.


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Létrehozva: 2022-02-10 12:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája értesíti a lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnyomtatványon – a jogalkalmazóktól érkezett jelzések alapján – kisebb pontosítások kerültek átvezetésre, így 2022. január hó 18. napjától új formanyomtatvány érhető el, mely az alábbiakban letölthető, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján.


Hirdetmény

Létrehozva: 2022-02-09 14:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 2022. évi 12.sz. módosítása érdekében eljárást indított, mely alapján partnerségi egyeztetésre kerül sor.


Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtásról

Létrehozva: 2022-02-09 08:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztató anyagot küldött A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen címmel.


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 7.

Létrehozva: 2022-02-01 10:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:

Pályázat

 

 1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése:

 

 1. kategória:
 • Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás

 

 1. kategória:
 • II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
 • II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás

Felhívás

Létrehozva: 2022-02-01 09:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.

 


Felügyeleti körzet feloldása

Létrehozva: 2022-01-12 10:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a magas pathogenitású madárinfluenza megállapítása miatt, felügyeleti (megfigyelési) körzetet elrendelő BE/23/1147-4/2021., BE/23/1147-6/2021. és BE/23/1147-7/2021. határozatokat 2022. január 10. nappal visszavonta, a felügyeleti (megfigyelési) körzetet feloldotta.


Felügyeleti körzet feloldása

Létrehozva: 2022-01-07 11:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a 2021. december 2-án hozott felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendeléséről szóló határozatát 2022. január 6. nappal visszavonta, a felügyeleti (megfigyelési) körzetet feloldotta.


Tájékoztatás a Földforgalmi törvény és a Fétv. módosításáról

Létrehozva: 2021-12-30 09:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2022. január 01. napján hatályba lép a Földforgalmi törvény és a Fétv. – szerződések közzétételével kapcsolatos módosítása.

2022. január 01. napját követően a hatósági jóváhagyást igénylő jogügyletekben a közzététel és jóváhagyás iránti kérelmet az eddigi gyakorlattól eltérően nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv (földhivatal) részére kell megküldeni.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2021-12-29 07:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 2021. december 29-én (szerdán) szabadaságolások miatt NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.


2022. évi munkaterv

Létrehozva: 2021-12-21 15:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2021.(XII.20.)sz. határozatával elfogadta a 2022. évre vonatkozó munkatervét.

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 6.

Létrehozva: 2021-12-21 15:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:

 


Változás a 3. generációs mobilszolgáltatásban

Létrehozva: 2021-12-17 08:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Madárinfluenza vírus elleni védekezés

Létrehozva: 2021-12-16 09:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Hirdetmény Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 11. sz. módosításának elfogadásáról

Létrehozva: 2021-12-13 12:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. november 29-i ülésén elfogadta Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 11. sz. módosítását, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.

 

A módosítás és elfogadásának ismertetése

 

A Mezőberény TESZK 11.sz. módosításra kettős célból kerül sor, egyrészről a Mezőberény 0103/9, 0105/27, 0105/28 és a 0105/29 hrsz-ú területen napelempark és napelemes kiserőmű telepítésének lehetővé tétele, másrészt pedig a KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 számú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt megvalósíthatósága érdekében.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2021-12-10 08:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Téjékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2021. december 11-én (szombaton) ZÁRVA tart.


Felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendelése

Létrehozva: 2021-12-06 10:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya határozatot hozott felügyeleti (megfigyelési) körzet elrendeléséről madárinfluenza fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt.


Felhívás

Létrehozva: 2021-12-01 11:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 5.

Létrehozva: 2021-11-30 13:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:


Felhívás

Létrehozva: 2021-11-30 12:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére javaslatot tenni.


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztása

Létrehozva: 2021-11-16 09:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2021. november 24-én (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 15:00-17:30 óra között a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénztárában. (A Pénztár megközelíthető a hátsó udvar felől, bal oldalon az első ajtónál.)

 


Mezőgazdasági összeírás

Létrehozva: 2021-11-10 13:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. közreműködésével Mezőberény településen rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2021” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219.

 


Hirdetmény a településképi rendelet módosításának elfogadásáról

Létrehozva: 2021-11-08 11:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. február 25-i ülésén elfogadta a Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletet.

2021. július 1. nappal hatályba lépett a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021.évi XXXIX. törvény, a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény módosítását tartalmazó alcíme.

A módosítás a településkép védelmével kapcsolatos hatásköröket a polgármester helyett az Önkormányzathoz telepíti, azzal, hogy a hatáskör átruházását a Képviselő-testület a településképi önkormányzati rendeletben teheti meg, legkésőbb 2021.október 31-ig.


Felhívás a Szociális Iroda ügyfélfogadásával kapcsolatban

Létrehozva: 2021-11-03 15:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelek!

 

 

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Szociális Iroda az év végi zárás miatt kérelmet 2021. december hó 03. napjáig tud befogadni.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-10-28 11:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy a 2021. évi Köröstarcsai Petőfi Vadásztársasággal szerződésében levő földekre  a  vadkár enyhítés kifizetése 2021. november 29-én hétfőn délután 12-15 óra között és 2021. november 30-án kedden délelőtt 9-12 óra között lesz a Vadásztársaság  székházában  Köröstarcsa, Kossuth u. 9. szám alatt.


Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentése

Létrehozva: 2021-10-27 11:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. október 25-én megtartott ülésén 361/2021. (X.25.) számú határozatával elfogadta a Volánbusz Zrt. 2020. évre vonatkozó beszámolóját.


Hirdetmény Békési út 12. 10 lakás

Létrehozva: 2021-10-26 15:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 4.

Létrehozva: 2021-10-26 15:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:


Adventi és karácsonyi ünnepkör során kialakuló tüzek megelőzése

Létrehozva: 2021-10-18 13:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztató anyagot küldött az adventi és karácsonyi ünnepkör során kialakuló tüzek megelőzéséről.


Fűtési tájékoztató

Létrehozva: 2021-10-12 13:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kiemelt figyelmet fordít a lakás- és kéménytüzek, valamint a szén-monoxid mérgezések megelőzésére, melynek érdekében tájékoztató anyagot küldött.


Községi zárlat (védőkörzet) elrendelése.

Létrehozva: 2021-10-07 10:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt. A községi zárlat (védőkörzet) 2021. október 5. napjától  Mezőberény, Köröstarcsa, Békés, Bélmegyer települések közigazgatási területét részlegesen érintő területre vonatkozik.

 

 


Közlemény

Létrehozva: 2021-10-06 12:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki Mezőberény, külterület 0380/4, 0380/12 hrsz. alatti ingatlanokon található nagy létszámú állattartó telep feljlesztésének egységes környezethasználati engedélye tárgyában.


Mezőberény Város belterületi utcafásítás felülvizsgálata

Létrehozva: 2021-10-01 09:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Szelekovszky László természetvédelmi szakember elkészítette Mezőberény Város belterületi utcafásítás felülvizsgálatát.


Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról

Létrehozva: 2021-10-01 08:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 340/2021.(IX.27.)sz. határozatában kezdeményezte a Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását a településkép védelmi hatósági hatáskörök Ügyrendi, Jogi, Esélyegyenlőségi és Közbiztonsági Bizottság részére történő átruházása érdekében.


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása 3.

Létrehozva: 2021-09-28 12:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:


Közlemény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2021-09-27 10:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi könryezetvédelmi hatóság előtt, a Berényi Téglaipari Kft. ügyfél képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. meghatalmazott által benyújtott kérelemre indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati, illetve módosítási eljárásában hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelték el a nyilvánosság bevonása érdekében.


Ebzárlat és legeletési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2021-09-22 08:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály a rókák veszettségének megelőzése érdekében hihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként

Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás kivételével Békés megye közigazgatási területére vonatkozóan 2021. október 2. - 22. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2021-09-14 08:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2021. szeptember 15-én (szerdán) áramszünet miatt ZÁRVA tart.

 


Tájékoztatás gépjárműadó ügyében

Létrehozva: 2021-09-09 15:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelek!

 

Mint, arról már a korábbiakban is tájékoztatást nyújtottunk, 2021. január 01. napjától, a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a

Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)

látja el.

Az aktuális gépjárműadó bevételi számlát, az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a NAV eBEV Portálján keresztül (https://ebev.nav.gov.hu) kérdezhetik le.


ConComTEN-T kérdőív

Létrehozva: 2021-09-02 13:47 | Szerző: Beruhazas | Kibocsátó: Önkormányzat

Kérjük, segítsék a közlekedési szokásjellemzők vizsgálatát a lakossági kérdőív kitöltésével.

 


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása

Létrehozva: 2021-08-31 10:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-08-31 10:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-08-31 10:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni tulajdonát képező 5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7.078 m2 alapterületű ipari területet bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft / m2 / év + áfa áron.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-08-26 09:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítása érdekében eljárást indított, mely alapján munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-08-18 17:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

HIRDETMÉNY

szakszervezetek reprezentativitásának megállapítása

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011.(III.9.) Korm.rendelet 9.§ (2) bekezdésben előírt kötelezettségnek eleget téve ezúton közzéteszem, hogy az 1/2021. (VIII. 18.) TRMB határozat alapján a Pedagógusok Szakszervezete Mezőberény Város Önkormányzata illetékességi körében, települési szinten reprezentatívnak minősül.


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztása

Létrehozva: 2021-08-18 14:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2021. augusztus 25-én (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 15:00-17:30 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában.


Iskolakezdési támogatás

Létrehozva: 2021-08-11 10:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtási határideje 2021. szeptember 15.


Közlemény

Létrehozva: 2021-08-04 10:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság előtt a Berényi Téglaipari Kft. ügyfél képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmére - egységes környezethasználati engedély módosítására - indult eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tétel útján történő közlését rendeli el a nyilvánosság bevonása érdekében.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-08-02 10:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatáról, elkészítéséről döntött a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, mely alapján előzetes tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor.


Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítása

Létrehozva: 2021-07-28 14:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. július 13-i ülésén elfogadta Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítását, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.


Községi zárlat (védőkörzet) elrendelése

Létrehozva: 2021-07-22 11:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt. A községi zárlat (védőkörzet) 2021. július 21. napjától Kamut, Murony, Mezőberény települések közigazgatási területét részlegesen érintő területre vonatkozik.

 


A 2020. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2021-07-20 15:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

A vállalkozások (24 db) által 921.262 Ft helyi iparűzési adó került felajánlásra a kedvezményezett szervezetek javára.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-07-13 10:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni tulajdonát képező, 5650 Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatti, 6.681 m2 alapterületű ipari területet bérbeadásra kínálja minimum nettó 83 Ft / m2 / év + áfa áron.


Meghívó

Létrehozva: 2021-07-07 17:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-951150-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői részére a Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség megtartja az évente esedékes földtulajdonosi gyűlést.

Gyűlés időpontja: 2021. augusztus 05. 11 óra

A gyűlés helyszíne: 5622 Köröstarcsa Kossuth utca 9. (Vadászház )


Értesítés határszemléről

Létrehozva: 2021-07-05 11:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Földtulajdonosokat és Földhasználókat, hogy a Földhivatali Főosztály Kamut és Mezőberény települések külterületi és zártkerti ingatlanjainak vonatkozásában 2021. július 1-től általános határszemlét tart.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2021-06-30 12:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2021. július 1-jén (csütörtökön), és július 2-án (pénteken) ZÁRVA tart.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-06-29 10:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat:


Mezőberény, Mikszáth u. 3. sz. alatti társasház bérbeadása

Létrehozva: 2021-06-29 10:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 215/2021.(VI.28.)sz. határozata és a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:

 

Pályázat

 

1.) A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése:

 

I. kategória:

 • Fsz. 1. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
 • Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • Fsz. 4. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
 • Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 7. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 8. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 11. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 12. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás
 • I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
 • II. em. 15. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
 • II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás

 

II. kategória:

 • Fsz. 3. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • I. em. 10. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • I. em. 14. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
 • II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás

 

III. kategória:

 • II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
 • II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás

Hirdetmény

Létrehozva: 2021-06-23 16:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály megkeresésére a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi hirdetmény kerül közzétételre


Hirdetmények

Létrehozva: 2021-06-14 09:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály megkeresésére a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi hirdetmények kerülnek közzétételre.


MÁV 2021. II. vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2021-06-08 08:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2021. június 18-án kerül elvégzésre.

 

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-06-07 11:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség ezúton kihirdeti a 2021. május 29-én megtartott földtulajdonosi gyűlésén hozott határozatokat.


Községi zárlat feloldása

Létrehozva: 2021-06-02 09:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott községi zárlat (védőkörzet) feloldása tárgyában.


Településfejlesztési dokumentumok közzététele

Létrehozva: 2021-06-01 13:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2021. május 31-én elfogadásra került Mezőberény Város Településfejlesztési Koncepciója és Mezőberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-05-25 14:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-05-20 15:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Polgármestere képviselő-testületi hatáskörben eljárva, a településrendezési eszközök módosítása érdekében eljárást indított, mely alapján munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor.


Mezőgazdasági összeírás

Létrehozva: 2021-05-19 11:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre. 


Nyomtatványváltozás

Létrehozva: 2021-05-19 09:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2021. május 14-től a gyermekvédelmi ellátások igényléséhez szükséges kérelmeket az Emberi Erőforrások Minisztere által e célra rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-05-05 16:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város településfejlesztési koncepciója és az integrált településfejlesztési stratégia módosítása céljából eljárást indított, mely alapján munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-04-29 08:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/8. sz. alatti, 1026/A/8 hrsz-ú, 60,01 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 9.000.000 (azaz kilencmillió forint, nettó 7.086.614 forint + 27 % áfa) eladási áron. Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. május 31.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-04-27 08:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 KÓDSZÁMÚ VADÁSZTERÜLET FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉGE tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy a 1996. évi LV. törvény Vtv. 12. § (14). pontjának megfelelően 2020. március 01-től – 2021. február 28-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2021. május 29-én, szombaton 13 óra 15 perckor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.


Közlemény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2021-04-19 10:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki eljárás megindításáról a Pannon Solar Holding Kft. nevében eljáró Kovács Zsolt kérelmére.


Közlemény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2021-04-13 09:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály közleményt adott ki eljárás megindításáról a Sunlight-Solar Kft. képviseletében eljáró Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. kérelmére.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Létrehozva: 2021-04-07 14:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen a hivatal elnöke által 2021. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

1539     Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű

1942     A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú

2003     Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021. április-június


Községi zárlat elrendelése

Létrehozva: 2021-03-31 10:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

  A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt.


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-03-26 10:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt vadászterület "vadászterület haszonbérleti díjának" kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor a Mezőberény Vadásztársaság 5650 Mezőberény, Luther u. 23. szám alatti székházában:

2021. április 17-én (szombat) 14.00-17.00 óráig

2021. április 24-én (szombat) 14.00-17.00 óráig.

A területen érintett földtulajdonosokat és közös képviselőket 2021. április 24-én 16.00 órára hívja össze a beszámoló taggyűlésre.


Tájékoztatás KKV nyilatkozatok ügyében

Létrehozva: 2021-03-18 14:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja, tájékoztatja Tisztelt HIPA fizetőit, hogy a 639/2020. (XII.22.) kormányrendeletben foglaltak alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló törvény szerint bevallott, és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.


Ebzárlat és legeltetési tilalom

Létrehozva: 2021-03-18 10:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály BE25/512-8/2021. számú határozatával 2021. március 27. napjától kezdődően április 16. napjáig bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


Felhívás

Létrehozva: 2021-01-25 15:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és

„Mezőberényért” kitüntetést,

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Hirdetményi kézbesítés Bátori Róbert részére

Létrehozva: 2021-01-22 10:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság hirdetményi kézbesítést rendelt el Bátori Róbert részére.


Település PRRS minősítése

Létrehozva: 2021-01-21 08:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot hozott Mezőberény település PRRS minősítése tárgyában.


Tájékoztatás helyi adózással kapcsolatban

Létrehozva: 2021-01-07 10:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓZÁSBAN


Hirdetmény

Létrehozva: 2021-01-06 13:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesíti az érintett ügyfeleket, hogy a NIF Zrt. által megvalósítani tervezett Debrecen - Békéscsaba közúti összeköttetés kialakítása érdekében környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.


Határozat

Létrehozva: 2021-01-05 09:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály határozatot hozott a Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-12-22 15:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. február 25-i ülésén elfogadta a Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet alkalmazása során problémaként merült fel, hogy a rendelet 1. mellékletéből kimaradt az idegenforgalmi szempontból meghatározott településrészek bemutatása (a III. fejezet 8.§-ában ugyan meghatározásra kerül, azonban a településképi véleményezési és bejelentési eljárások részletszabályainál az 1. mellékletre történik a szöveges utalás, ami így hiányos).

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 28.§ (4) bekezdése értelmében a településképi rendelet módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el.


2021. évi munkaterv

Létrehozva: 2020-12-22 14:11 | Szerző: PmH. Titkárság | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve:


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-12-17 11:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata hasznosításra kínálja a tulajdonában álló, alábbi ipari területeket:
-    5650 Mezőberény, 3722/12. hrsz., 7.078 m2 nagyságú, minimum nettó 78 Ft/ m2/ év  + áfa bérleti díjért.
-    5650 Mezőberény, 0364/2. hrsz., 9.548 m2 nagyságú, minimum nettó 89 Ft/ m2/ év  + áfa bérleti díjért.
-    5650 Mezőberény, 0365/6. hrsz., 17.660 m2 nagyságú, minimum nettó 89 Ft/ m2/ év  + áfa bérleti díjért.


2021. támogatási évre vonatkozó sertés állatjóléti támogatási kérelem

Létrehozva: 2020-12-14 08:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat
A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tájékoztatja az érintetteket, hogy publikálásra került a sertés állatjóléti támogatás 2021. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról szóló 114/2020. (XII. 09.) számú Kincstár közlemény.

Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-12-11 09:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2020. december 12-én (szombaton) zárva tart.


Társasházi sormunkaterv 2021.

Létrehozva: 2020-12-09 12:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv elkészítette a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit. Mezőberényben a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2021. január 07. - július 30. közötti időszak.


Közlemény

Létrehozva: 2020-12-02 13:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya közleményt adott ki körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról.


NKM Áramhálózati Kft. gallyazás

Létrehozva: 2020-12-02 10:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az NKM Áramhálózati Kft. összefoglaló anyagot küldött gallyazási tevékenységével kapcsolatban.


Felhívás

Létrehozva: 2020-11-11 11:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról

Létrehozva: 2020-11-10 13:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Mezőberény város polgármestere kezdeményezte a Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében a partnerek tájékoztatására jelen hirdetmény keretében kerül sor.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-11-06 11:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy   a 2020. évi Köröstarcsai Petőfi Vadásztársasággal szerződésében levő földekre a vadkár enyhítés kifizetése 2020. december 10-én és december 11-én 12 órától 15-óráig a Vadásztársaság székházában,  Köröstarcsa Kossuth 9. szám alatt lesz.


Közlemény

Létrehozva: 2020-11-05 11:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály közleményt adott ki eljárás megindításáról. A hatósági ügy tárgya: a Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen folytatott téglagyártási tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása.


Tájékoztatás a 2019. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználásáról

Létrehozva: 2020-10-26 08:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

Létrehozva: 2020-10-05 08:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló  "Miből élünk?" című adatfelvétel harmadik hullámát. A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlító adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-09-29 10:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, ingatlanrészeket:

 • - 083/23 hrsz.-ú, 846 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 1.000.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 083/37 hrsz.-ú, 862 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 1.100.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 0182/2 hrsz.-ú, 3.8601 m2 területű, szántó művelési ágú, 12/120 tulajdoni részét minimum nettó 500.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 0218/14 hrsz.-ú, 78380 m2 területű, út, legelő művelési ágú, 3537/36117 tulajdoni részét minimum nettó 300.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 4891 hrsz.-ú, 1138 m2 területű, kert művelési ágú, 32/72 tulajdoni részét minimum nettó 11.555 Ft + áfa eladási áron,
 • - 4892 hrsz.-ú, 1295 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 29.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5098 hrsz.-ú, 753 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 17.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5435/1 hrsz.-ú, 1232 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/4 tulajdoni részét minimum nettó 8.600 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5435/2 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5435/3 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5629 hrsz.-ú, 852 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 19.000 Ft + áfa eladási áron,
 • - 5743 hrsz.-ú, 1834 m2 területű, szőlő és kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 42.000 Ft + áfa eladási áron.

Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-09-21 10:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csárdaszállás - Mezőberény 656+02 hm - gps.: 46.831417,20.988250 közúti-vasúti átjáró javítása miatt

2020. szeptember 23. 18:00 - 2020. szeptember 24. 06:00 és

 

2020. szeptember 24. 18:00 - 2020. szeptember 25. 06:00 óra között

 

teljes pályás útlezárásra kerül sor maximum 3 óra időtartamban.


Start- számla nyitás - Babakötvény

Létrehozva: 2020-09-21 08:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Kormány kiemelt célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesüljön a magyar állampapírokról.

 

Az állampapír-forgalmazásban a Magyar Államkincstár döntő szerepet játszik, az egyik stratégiailag is kiemelt szolgáltatása a Start-számla nyitás és az ahhoz kapcsolódó Babakötvény.

 


Tájékoztatás jogszabályváltozásról

Létrehozva: 2020-09-21 08:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal tájékozató anyagot küldött két, a fogyasztóvédelmi szakterületet érintő jogszabály módosításáról, melyek a kötelező jótállás és a minőségi kifogás intézésének szabályait módosítják 2021. január 01-jei hatályba lépéssel.


Ebzárlat és legeltetési tilalom

Létrehozva: 2020-09-21 08:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyzett csalétek-vakcina okán állatjárványügyi intézkedésként

Békés megye teljes területére vonatkozóan 2020. október 3-tól 2020. október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendel el.

 


Agrárcenzus 2020

Létrehozva: 2020-09-17 08:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Határozat

Létrehozva: 2020-09-08 09:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály határozatot hozott az afrikai sertéspestissel kapcsolatos jogszabályváltozás miatt fertőzött terület bővítése tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-09-01 11:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat:

 • 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak értékű ingatlant, minimum nettó 7000,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.
 • 0369/29 hrsz.-ú 114.704 m2 területű, szántó művelési ágú, 438,17 Ak értékű ingatlant, minimum nettó 2500,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.
 • 677/1 hrsz.-ú 31.731 m2 területű kivett közterületet minimum nettó 80000,- Ft+áfa/ha/év használati díjért, 5 éves időtartamra.

Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-08-28 07:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 29-én (szombaton) ZÁRVA tart.


MÁV 2020. évi vegyszeres gyomirtás II. ütem

Létrehozva: 2020-08-17 11:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2020. augusztus 28-án kerül elvégzésre.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-08-11 12:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2020. augusztus 26-án (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 15:00-17:30 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában (Mezőberény, Kossuth tér 1. földszint 10-es iroda).


Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának tájékoztatója

Létrehozva: 2020-07-27 09:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot/Adófizetőit, hogy a 2020. II. félévi adóegyenlegről szóló értesítések kézbesítését megkezdte.


Közhírré tétel

Létrehozva: 2020-07-10 10:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály határozatot hozott a Bakuczi öntözőtelep korszerűsítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás lezárása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-07-10 08:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező, 5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7078 m2 alapterületű Vasút melletti ipari területet bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft/m2/év áron.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-07-07 14:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-951150-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői részére a Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség megtartja az évente esedékes földtulajdonosi gyűlést.

A gyűlés időpontja: 2020. augusztus 06. 11.00 óra

A gyűlés helyszíne: 5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 9. Vadászház


Lakossági tájékoztató

Létrehozva: 2020-07-07 11:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban NIF Zrt.,1134 Budapest, Váci út 45.) mint Beruházó és GSM-RI Konzorcium (1143 Budapest, Hungária krt. 128) mint Kivitelező LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a „GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú beruházás kapcsán.

Lakossági Tájékoztató helye és ideje:

 GSM-RI Projekt iroda (1143 Budapest, Gizella út 51-57. I. emelet 106 tárgyaló)

Időpont: 2020 augusztus 12. szerda 18:00


Társasházi sormunkatervek újraindulása

Létrehozva: 2020-07-07 10:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett 2020. július 1-től teljes ellátási területén újrakezdi tevékenységét, illetve átdolgozott ütemterv szerint folytatja a társasházi sormunkát a megye minden olyan településén, ahol azt március 17-ig nem fejezte be.

Mezőberényben a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2020. július 01. - szeptember 30. közötti időszak.


Beszámoló Mezőberény sportéletéről

Létrehozva: 2020-07-01 13:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  2020. június 29-én megtartott ülésén 101/2020.(VI.29.) számú határozatával elfogadta a Mezőberény sportéletéről szóló beszámolót.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-06-26 13:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal nyitvatartása a 2020. június 29-én kezdődő héten áramszünet miatt az alábbiak szerint alakul:

2020. június 29. hétfő 800-1600 (ügyfélfogadás 800-1200 és 1300-1530 óra között)

2020. június 30. kedd ZÁRVA

2020. július 01. szerda 800-1600 (ügyfélfogadás 800-1200 és 1300-1530 óra között)

2020. július 02. csütörtök ZÁRVA

2020. július 03. péntek ZÁRVA


Megfigyelési körzet feloldása

Létrehozva: 2020-06-26 08:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a Battonya, Nagykamarás, Végegyháza, Mezőkovácsháza, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Dombiratos, Kevermes, Kunágota, Lőkösháza, Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Újkígyós, Elek, Kondoros, Kétsoprony, Hunya és Kardos települések teljes közigazgatási területére, valamint Mezőhegyes, Almáskamarás és Kétegyháza, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Kamut, Mezőberény, Örménykút, Telekgerendás, Csorvás, Nagyszénás és Csabacsűd települések településrészeire magas patogenitású madárinfluenza betegség megállapítása miatt elrendelt megfigyelési körzet 2020. június hó 24. napján feloldásra került.


Tájékoztatás ellenőrzött bejelentésről

Létrehozva: 2020-06-19 11:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 2020. december 31-ig fenntartja a veszélyhelyzet idején bevezetett ellenőrzött bejelentés jogintézményét, amelynek alkalmazásával egyes ágazati törvények szerint engedély birtokában végezhető tevékenység, engedély helyett bejelentés alapján is folytatható.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-06-08 15:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az 5650 Mezőberény, 083/37. hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, önkormányzati tulajdonú ingatlan 1/1 tulajdoni részét kijelölöm értékesítésre, azzal, hogy az értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül történjen.

 

Az ingatlan értékesítése céljából az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodom:

 

Mezőberény Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, 083/37. hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, 0,0862 Ha nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét, minimum nettó 1.100.000 Ft + áfa eladási áron.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-06-04 14:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2020. június 5-én (pénteken)

 

áramszünet miatt

 

zárva tart.

 

 


Közlemény

Létrehozva: 2020-06-02 14:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása ügyében a Hidasháti Zrt. (5672 Murony, II. ker. 8.) ügyfél kérelmére, 2020. május 26. napján hatósági eljárás indult a Bakuczi öntözőtelep korszerűsítése kapcsán.


Határozat

Létrehozva: 2020-05-25 08:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály határozatot hozott az afrikai sertéspestissel kapcsolatos jogszabályváltozás miatt fertőzött terület bővítése tárgyában.


Felhívás

Létrehozva: 2020-05-18 08:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „MEZŐBERÉNYÉRT” kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.
Kérjük a beadás előtt, a beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet.
A „MEZŐBERÉNYÉRT” kitüntetésre a javaslatok beadási határideje: 2020. május 31.


Határozat

Létrehozva: 2020-05-15 08:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály határozatot hozott az afrikai sertéspestis vaddisznóban történt megállapításai miatt fertőzött terület bővítése tárgyában.


Békés-Medical Kft. lakossági tájékoztatója

Létrehozva: 2020-04-29 08:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés-Medical Kft. lakossági tájékoztatót küldött a központi orvosi ügyelet működési rendjéről a koronavírus járvány idején meghirdetett egészségügyi vészhelyzettel kapcsolatosan.


Agrárminisztérium sajtóközleménye

Létrehozva: 2020-04-16 11:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-04-09 10:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2020. április hó 06. napja után lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat időtartama a 88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. Kérelmeket csak a veszélyhelyzet megszűnése után tudunk befogadni.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha újonnan beadott kérelemről van szó.


Felhívás

Létrehozva: 2020-04-08 10:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében
„MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet és
„MEZŐBERÉNYÉRT” kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.

 

Kérjük a beadás előtt, a beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet.

„MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címre a javaslatok beadási határideje: 2020. május 15.

„MEZŐBERÉNYÉRT” kitüntetésre a javaslatok beadási határideje: 2020. május 31.


Tájékoztatás – kapubejárók, gépkocsibejárók építésének, felújításának szabályairól

Létrehozva: 2020-04-03 14:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A kapubejárók, gépkocsibejárók építésével, felújításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk a mezőberényi ingatlan tulajdonosoknak:

Magáningatlanok meglévő kapubejáróinak, gépkocsibejáróinak építése, felújítása kizárólag Mezőberény Város Önkormányzatának, mint a közterület tulajdonosának a hozzájárulásával valósulhat meg.


MÁV 2020. évi vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2020-03-31 08:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2020. április 15-én kerül elvégzésre.


Társasházi sormunkatervek felfüggesztése

Létrehozva: 2020-03-30 08:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Békés megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.


04-952150-104 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége hirdetménye

Létrehozva: 2020-03-24 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt vadászerület haszonbérleti díjának kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor a Vadásztársaság székházában (Mezőberény, Luther u. 23.):

2020. április 04-én 14-17 óráig

2020. április 18-án 14-17 óráig.


VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatása

Létrehozva: 2020-03-23 14:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A VOLÁNBUSZ Zrt. a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban a következő tájékoztatást adja:

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig a tanszüneti menetrend lép érvénybe az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon, valamint a városok menetrend szerinti helyi közlekedésében egyaránt.


BMKH Agrártámogatási Főosztálya ügyfélszolgálati rend változás

Létrehozva: 2020-03-17 10:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Agrártámogatási Főosztálya tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a személyes ügyfélszolgálati iroda a 41/2020 (március 11.) Kormányrendeletben kihirdetett vészhelyzettel összefüggésben az Ön és munkatársaink egészségének megóvása érdekében további rendelkezésig zárva tart.


RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND AZ AGRÁRKAMARÁNÁL

Létrehozva: 2020-03-17 09:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara napi működése során a lehető legminimálisabbra kívánja csökkenteni a koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, a személyes ügyféltalálkozások számát, ezzel is megóvva munkavállalói és a mintegy 400 ezer kamarai tag egészségét.

Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020. március 16-tól rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be. Ennek részeként Békés megyében az Igazgatóságon kizárólag származási bizonyítvány kiadása történik, más ügyekben ügyfélfogadás nincs, tájékoztatást kérhetnek a +36-66-44-33-55 telefonszámon.


Alföldvíz Zrt. tájékoztatása

Létrehozva: 2020-03-17 09:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztató levelet küldött, mely a COVID-19 koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetre vonatkozó intézkedést tartalmazza.


Szabadtéri tüzek megelőzése

Létrehozva: 2020-03-13 10:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kiemelt figyelmet fordít a szabadtéri tüzek megelőzésére, ennek érdekében megküldte erről tájékoztató anyagát.


EFER befizetés

Létrehozva: 2020-03-12 15:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Adófizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.03. 09. napjától, bevezetésre került az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2020-03-09 15:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja február végén megkezdte a 2020. I. félévi számlaegyenleg értesítők postázását.

Az értesítők magánszemélyek részére papír alapon, postai úton,

a vállalkozóknak (egyéni-, társas vállalkozások, 600.000 Ft bevételt meghaladó őstermelők) az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírása alapján, elektronikus úton (ügyfélkapu, cégkapu) kerültek megküldésre.


Növényvédelmi képzés

Létrehozva: 2020-03-03 10:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye

Létrehozva: 2020-03-03 08:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földügyi Központ a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.


04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége hirdetménye

Létrehozva: 2020-03-03 08:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy az 1996. évi LV. törvény Vtv.12. §. (14). pontjának megfelelően 2019. március 01-től 2020. február 29-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2020. április 04-én, szombaton 14 órakor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában, Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-02-26 10:14 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja Mezőberény, külterület 0488/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 1820 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 553.000 + ÁFA eladási áron.


Agrárcenzus 2020 toborzás

Létrehozva: 2020-02-18 14:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett.


Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

Létrehozva: 2020-02-11 11:53 | Szerző: PmH. Titkárság | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Létrehozva: 2020-02-05 08:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen, a KSH elnöke által 2020. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Satitsztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

1539     Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei

1942      A lakosság utazási szokásai


Hirdetmény

Létrehozva: 2020-01-28 10:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete, valamint  A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az

 • 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/7. sz. alatti, 1026/A/7 hrsz-ú, 44,32 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 5.800.000 (azaz ötmillió-nyolcszázezer forint) eladási áron.
 • 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/9. sz. alatti, 1026/A/9 hrsz-ú, 60,01 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 7.600.000 (azaz hétmillió-hatszázezer forint) eladási áron.


Megfigyelési zárlat

Létrehozva: 2020-01-13 10:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis fertőzés miatt megfigyelési zárlatot rendelt el.


2020. évi munkaterv

Létrehozva: 2020-01-07 15:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 402/2019.(XII.19.)sz. határozatával elfogadta a 2020. évre vonatkozó munkatervét.


Határozat

Létrehozva: 2019-12-23 12:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya határozatot hozott Vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt fertőzött terület kijelölése és intézkedések elrendelése tárgyában.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-12-12 14:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2019. december 14-én (szombaton) zárva tart.

 

 

 


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2019 decembere

Létrehozva: 2019-12-09 09:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-12-05 13:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2019. december 07-én (szombaton) zárva tart.

 


Társasházi sormunkaterv 2020.

Létrehozva: 2019-12-04 13:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv elkészítette a 2020. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit. Mezőberényben a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2020. január 07. - március 31. közötti időszak.


Felhívás

Létrehozva: 2019-11-26 14:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére javaslatot tenni.


Felhívás

Létrehozva: 2019-11-22 08:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

Létrehozva: 2019-11-18 09:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt végre.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-11-15 13:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földdtulajdonosokat, hogy a 2019. évi köröstarcsai Petőfi Vadásztársasággal kötött szerződésben lévő földekre a vadkár enyhítési kifizetés 2019. december 18-án és 2019. december 19-én 12 órától 15 óráig a Petőfi Vadásztársaság székházában (5622 Köröstarcsa, Kossuth út 9.) alatt lesz.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-11-12 13:23 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2019. november 21-én (csütörtök) kerül sor. A támogatás átvehető 13:00-15:30 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal pénztárában (Mezőberény Kossuth tér 1. földszint 10 –es iroda).


HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés

Létrehozva: 2019-11-04 10:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása céljából eljárást indított, mely alapján munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor, melynek keretében lehetőség nyílik a lakossági, illetve partneri közreműködésre.

 

A HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetésére

lakossági fórum kerül megtartásra

a Városháza 15. számú termében

november 21-én (csütörtökön) 1700 órakor.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2019 októbere

Létrehozva: 2019-10-18 11:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Békés megyei referensi ügyfélfogadása 2019 októberében


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-10-10 13:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 2019. október 14-én (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel.


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-10-01 11:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja az alábbi zártkerteket

 • 5435/1 hrsz. 1/4 tulajdoni rész = minimum nettó 8.600 Ft azaz nyolcezer-hatszáz forint + áfa
 • 5435/2 hrsz. 1/1 tulajdoni rész = minimum nettó 8.300 Ft azaz nyolcezer-háromszáz forint + áfa
 • 5435/3 hrsz. 1/1 tulajdoni rész = minimum nettó 8.300 Ft azaz nyolcezer-háromszáz forint + áfa eladási áron.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

Létrehozva: 2019-09-23 13:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztató anyagot küldött az égéstermék-elvezetők tisztításával, a tüzelő- és fűtőberendezések használatával kapcsolatban.


KSH lakossági adatgyűjtés

Létrehozva: 2019-09-18 08:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen, a 2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként, lakossági kikérdezésen alapuló felmérést hajt végre.

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) ötévenkénti végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A harmadik alkalommal zajló magyarországi felmérés 2019. szeptember 16-tól december 16-ig tart.

 


Sertéstartók figyelmébe!

Létrehozva: 2019-09-16 09:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:


Lakossági tájékoztató

Létrehozva: 2019-08-29 08:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban NIF Zrt.,1134 Budapest, Váci út 45.) mint Beruházó és GSM-RI Konzorcium (1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1. ép. 1. em.) mint Kivitelező LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a „GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú beruházás kapcsán.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-08-15 11:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiosztására 2019. augusztus 21-én (szerdán) kerül sor. A támogatás átvehető 15:00-17:30 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában (Mezőberény Kossuth tér 1. földszint 10 –es iroda)

A támogatás átvételéhez személyi azonosító okmány szükséges!


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-08-08 13:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2019. augusztus 10-én (szombaton) zárva tart.


Tájékoztatás a 2018. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználásáról

Létrehozva: 2019-07-30 14:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása

Létrehozva: 2019-07-26 08:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály határozatot hozott Mezőberény, külterület 0103/2 és 0103/3 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában.


Nemzetiségi szervezetek beszámolója

Létrehozva: 2019-06-25 09:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  2019. június 24-én megtartott ülésén tudomásul vette a városban működő nemzetiségi önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.


Beszámoló Mezőberény sportéletéről

Létrehozva: 2019-06-25 09:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  2019. június 24-én megtartott ülésén 237/2019.(VI.24.) számú határozatával elfogadta a Mezőberény sportéletéről szóló beszámolót.


Start-számla nyitás - Babakötvény

Létrehozva: 2019-06-12 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Kormány kiemelt célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesüljön a magyar állampapírokról.

 

Az állampapír-forgalmazásban a Magyar Államkincstár döntő szerepet játszik, az egyik stratégiailag is kiemelt szolgáltatása a Start-számla nyitás és az ahhoz kapcsolódó Babakötvény.


Local Agenda 21

Létrehozva: 2019-05-29 11:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  2019. május 27-én megtartott ülésén 196/2019.(V.27.) számú határozatával elfogadta Mezőberény város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) felülvizsgálatát.


Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről

Létrehozva: 2019-05-28 11:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. május 27-én megtartott ülésén 201/2019.(V.27.) számú határozatával elfogadta A gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót.


Hirdetmény a Mt-31.576/2019. számú ügyben

Létrehozva: 2019-05-27 08:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatal Osztály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A.§ (1) bekezdés, 28/D. § és 78.§ (4) bekezdése értelmében értesíti a túrkevei 0731 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait és a tulajdoni lap III. részén szereplő jogosultakat, valamint a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználókat, hogy a Földhivatalnál hivatalból indult – részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése eljárás keretében – a fenti földrészleteket érintő, Mt-31.576/2019. számú művelési ág változás eljárásban döntés született.


Meghívó Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére

Létrehozva: 2019-05-20 08:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2019. május 31-én 9 órakor tartja éves rendes közgyűlését a Társulat székhelyén (5630 Békés, Szánthó Albert u. 20.).


Gázszolgáltatási szünet 2019.07.18.

Létrehozva: 2019-05-17 08:28 | Szerző: PmH. Titkárság | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a Földgázszállító Zrt.

2019. július 18-án 10.00 - 14.00 óra közötti időszakban

Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás

településeket érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.

 


Meghívó Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére

Létrehozva: 2019-05-14 13:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottsága értesíti tagjait, hogy éves rendes közgyűlését 2019. május 23-án 10 órakor tartja Békéscsabán a Garzon Szállóban.


Mezőgazdasági összeírás

Létrehozva: 2019-05-14 13:23 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt végre.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2218; megnevezése: Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2019.


Agrártámogatási ügyfélszolgálat

Létrehozva: 2019-05-02 09:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztési Támogató Főosztálya tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2019. évi Egységes Kérelem beadási időszakában - az ügyfelek érdekeit kiemelten szem előtt tartva - a Békés Megyei Kormányhivatal a Mezőhegyesi Agrárigazgatási Központ Kormányablakában agrártámogatási ügyfélszolgálatot tart az alábbi napokon 9-12 óra és 13-15 óra időtartamban:

2019. május 2. - 8. - 15. - 22. - 29.

2019. június 5. - 11.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-04-25 09:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között létrejött az új munkáltatói számlavezetési szerződés. Az új Munkavállalói juttatáscsomag szerződés keretein belül az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói részére új feltételek mellett tudja biztosítani a számlavezetést a Bank. Az új feltételeket személyre szabottan tudja biztosítani a szolgáltató. Amennyiben igénybe kívánják venni az érintett munkavállalók a bank szolgáltatásait, úgy új szerződést kell kötniük, mivel az előző tájékoztatásnak megfelelően a régi számlacsomag 2019. június 30. napjával nem lesz elérhető, azaz megszűnik.

A jelenlegi bankkártyák 2019. május 7-ig használhatóak.

Az új bankszámlaszerződés megkötéséhez 2019. április 30-án a meghosszabbított nyitvatartási időben várják az ügyfeleket.


Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tájékoztatása

Létrehozva: 2019-04-24 11:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlői a 2019. év során az alábbiakról dönthetnek:

 


Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Létrehozva: 2019-04-17 09:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Önkormányzati ASP bevezetésével a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal is kapcsolódott a digitális közigazgatás rendszeréhez, amelynek köszönhetően az ügyfelek számára kényelmi funkcióként biztosított az online, elektronikus ügyintézés lehetősége.


Tájékoztatás parlagfű elleni védekezésről

Létrehozva: 2019-04-11 11:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésének hatályos rendelkezése értelmében a földhasználó most már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


Tűzmegelőzési intézkedési terv

Létrehozva: 2019-04-10 10:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Siklósi István polgármester Kis Józseffel a beruházási csoport vezetőjével bejárást hajtott végre a Város belterületén, a lakott részekhez közeli tűzveszélyes – elsősorban nádas – területeken. A bejáráson tapasztalt tűzveszélyt okozó helyzetek elhárítására készült az alábbi intézkedési terv.


Meghívó

Létrehozva: 2019-04-09 10:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-951150-104 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői részére a Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség megtartja az évente esedékes földtulajdonosi gyűlését 2019. május 10-én 11 órakor.

A gyűlés helyszíne: 5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 9. Vadászház


MÁV 2019. évi vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2019-04-01 08:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2019. április 12-én kerül elvégzésre.


Meghívó

Létrehozva: 2019-03-28 14:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottság, Felügyelő Bizottság tisztségviselőinek tisztújító küldöttgyűlését 2019. április 11-én 10 órakor tartja.

Helye: Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat tanácsterme (5630 Békés, Szánthó Albert utca 20.)


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-03-28 08:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberény Vadásztársaság területéhez tartozó 04-952150-104 kódszámú vadászterület 2019. évi vadászterület haszonbérleti díja az alábbi időpontokban kerül kifizetésre a Mezőberény Vadásztársaság Mezőberény, Luther u. 23. sz. alatti székházában:

2019. április 06-án szombaton 14-16 óráig,

2019. április 13-án szombaton 14-16 óráig,

2019. április 27-én szombaton 14-16 óráig.


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-03-26 10:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 1/4. sz. alatti, 1026/A/4 hrsz-ú, 44,32 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 4.000.000 (azaz négymillió forint) + ÁFA  eladási áron.


Felhívás

Létrehozva: 2019-03-19 13:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.

A „Mezőberény Város Díszpolgára” címre beérkező javaslatok beadási határideje 2019. május 15.

A „Mezőberényért” kitüntetésre beérkező javaslatok beadási határideje 2019. május 31.

 


Jelentkezés az Útravaló Ösztöndíjprogram - 2018/2019. tanév II. félévére

Létrehozva: 2019-03-19 12:01 | Szerző: Administrator | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019.  II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2019-03-14 15:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya hivatalból megkezdi a Körös-Maros-közi erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.


Általános iskolai beiratkozás 2019-2020.

Létrehozva: 2019-03-12 11:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat
K Ö Z L E M É N Y
az általános iskolai beiratkozásról
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala értesíti az érintett törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
 

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig
 és
2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.


Ebzárlat és legeltetési tilalom

Létrehozva: 2019-03-08 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  közigazgatási hatósági ügyben járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra

2019. március hó 30. napjától 2019. április hó 19. napjáig

a Békési Járás illetékességi területén Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos települések teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.


Településképi rendelet hirdetmény

Létrehozva: 2019-03-05 11:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. február 25-én tartott ülésén elfogadta Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletét, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.


Közlemény

Létrehozva: 2019-03-04 11:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. ügyfél megbízásából eljáró Tóth Ferenc szakértő kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendeli el a nyilvánosság bevonása érdekében.


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-02-27 14:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 04-952550 KÓDSZÁMÚ VADÁSZTERÜLET FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉGE tájékoztatja a földtulajdonosokat, illetve a meghatalmazással rendelkező meghatalmazottakat, hogy az 1996. évi LV. törvény Vtv. 12. § (14). pontjának megfelelően 2018. március 01-től - 2019. február 28-ig terjedő év pénzügyi beszámolóját 2019. április 06-án szombaton 14 órakor tartja a Békési Kittenberger Kálmán VT. Vadászházában Békés, Bocskai utca 18. szám alatt.


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2019-02-27 09:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja 3 ingatlanát.


Önkormányzati lakások értékesítése

Létrehozva: 2019-02-27 09:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. alatti 3573/2 hrsz. alatt nyilvántartott lakásokat az alábbiak szerint:


Lakossági adatgyűjtés

Létrehozva: 2019-02-22 12:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfevételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási szokásai


Agrárügyi Tematikus Fórumsorozat

Létrehozva: 2019-02-22 08:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel meghívja az érdeklődő gazdálkodókat a 2019. évi Agrárügyi Tematikus Fórumsorozatára, mely fórumállomásai havonta kerülnek megrendezésre.

A február havi rendezvény időpontja 2019. február 28. (csütörtök) 15.00 óra

Helyszíne: 5630 Békés, Kossuth u. 4., tetőtéri tárgyaló


Hirdetmény

Létrehozva: 2019-02-13 09:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2019. évben az adófizetés rendje az alábbiak szerint alakul:

Adózóink a helyi adókat és a gépjárműadót évi két egyenlő részletben fizethetik meg:   

      I. félévi adó befizetési határideje: március 18. (hétfő)

     II. félévi adó befizetési határideje: szeptember 16. (hétfő)


Tájékoztatás a kéményseprő-ipari szolgáltatásról

Létrehozva: 2019-02-05 11:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Filantrop Kft. tájékozatót adott ki a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatban.


Lakossági fórum

Létrehozva: 2019-02-01 11:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy elkészült Mezőberény Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete (a továbbiakban: Településképi rendelet).

A Településképi rendelet elfogadásához kapcsolódó eljárás következő szakaszaként a munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor, melynek keretében ismét lehetőség nyílik a lakossági, illetve további partneri közreműködésre.

A Településképi rendelet partnerségi egyeztetésére lakossági fórum kerül megtartásra a Városháza 15. számú termében február 12-én (kedden) 1700 órakor.


Engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

Létrehozva: 2019-01-16 13:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A hatályos törvényi szabályozás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (ásott, illetve fúrt kutat), ha

 • a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi, és

 • az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 


Önkormányzati ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2019-01-14 08:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete 17. § (1) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 2/A. sz. alatti, 3695/2 hrsz-ú, 546 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 6.000.000 (hatmillió forint) eladási áron, amely forgalmi érték az Áfa-t nem tartalmazza.


Környezethasználati engedély

Létrehozva: 2018-12-27 09:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály egységes környezethasználati engedélyt adott ki a Park'95 Agrár Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére a Mezőberény, 0103/2 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozóan.


Hirdetmény

Létrehozva: 2018-12-21 10:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. december 17-én megtartott ülésén elfogadta Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 7. számú módosítását.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-12-19 10:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között fennálló munkáltató számlavezetési csomaggal kapcsolatban a K&H Bank Zrt. megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy a jelenlegi számlacsomagot, a mostani feltételekkel 2019. június 30-tól már nem fogja tudni biztosítani az Önkormányzat és Intézményei dolgozói részére. Az új munkáltatói számlacsomaggal kapcsolatos egyeztetések már megkezdődtek az Önkormányzat és a K&H Bank Zrt. között. Mint értesültünk róla, a K&H Bank Zrt. a tárgyalások lezárulta előtt, a napokban már értesítéseket küldött az érintett mezőberényi lakosság részére.


2019. évi munkaterv

Létrehozva: 2018-12-18 14:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 507/2018.(XII.17.)sz. határozatával elfogadta a 2019. évre vonatkozó munkatervét.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-12-13 10:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2018. december 15-én (szombaton) zárva tart.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-12-12 12:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. december 11-én értesült, hogy a BMÖGF/69-79/2018 számú támogatási okirat szerint támogatást nyert a Belügyminisztériumtól „a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására”.

A támogatást a támogatói okirat szerint a 2018. október 15-ig Mezőberény Város Önkormányzatához beérkezett igénybejelentések esetén lehet odaítélni összesen háztartásonként 12.000 Ft értékben.

A támogatás formája egyszeri természetbeni juttatás (azaz ezen összegért az igénylésének megfelelő tüzelőanyagot kapja az igénylő háztartás).

A támogatást nem lehet a fűtőanyag szállítási költségeire fordítani, annak biztosítása a támogatott háztartást terheli.


Falugazdász ügyfélfogadás

Létrehozva: 2018-12-12 08:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága a 2018. év végi munkarenddel, illetve falugazdász ügyfélfogadási nyitvatartással kapcsolatosan az tájékoztatást adja Darabos Tamás főigazgató:

2018. december 15-én valamennyi kamarai munkavállaló tekintetében kamarai szünnapot rendelt el, így ezen a napon valamennyi megyei falugazdász irodában szünetel az ügyfélfogadás.

December 27-28-ra Főigazgató Úr szintén kamarai szünnapot rendelt el kötelező szabadságkivétel mellett, azonban a kamarai tagság ügyeinek intézése érdekében a falugazdász irodákban ügyeleti rendszer lesz működtetve. Az ügyeleti pontokon a falugazdász kollégák a megye valamennyi településéről fogadják a tagi megkereséseket.


Tájékoztatás NKHV Zrt. díjhátralék beszedéséről

Létrehozva: 2018-12-07 11:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. munkatársai díjhátralék beszedése okán járják a településeket. A díjbeszedők beazonosításának elősegítése érdekében az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztálya ügyféltájékoztatót bocsátott ki.


Pályázati kiírás 2019. évre

Létrehozva: 2018-12-05 15:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága 2019. évre pályázatot ír ki 

városi rendezvények

valamint

a város nemzetközi kapcsolatainak

támogatására.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-11-29 14:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2018. december 01-jén (szombaton) zárva tart.

 


Eladó újépítésű lakások

Létrehozva: 2018-11-27 12:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Mezőberényi Lakosságot, hogy a Mezőberény, Békési út 12. számú 3573/2 hrsz-ú ingatlanon 10 lakásos társasház, valamint ugyanezen helyrajzi számon 4 garázs építési beruházását valósítja meg.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat és garázsokat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja minimum 249.500 Ft/ m2 (kétszáznegyvenkilencezer-ötszáz forint) eladási áron, amely forgalmi érték az Áfa-t nem tartalmazza. A lodgiák, erkélyek ára 50%-a a minimális négyzetméterárnak.


Hirdetmény

Létrehozva: 2018-11-23 08:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség képviselője értesíti a földtulajdonosokat, hogy a 2018. évi vadkár enyhítési kfizetés 2018. december 06-án és december 07-én 12 órától 15 óráig a Vadásztársaság székházában (Köröstarcsa, Kossuth u. 9.) lesz.


Mezőgazdasági adatfelvétel

Létrehozva: 2018-11-23 08:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Mezőberény településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018.


Pályázati kiírás sporttámogatásra 2019. évre

Létrehozva: 2018-11-21 09:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki.


Engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

Létrehozva: 2018-11-12 15:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 2018. június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

 

A hatályos törvényi szabályozás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (ásott, illetve fúrt kutat), ha

 • a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

 • az engedély megadásának feltételei fennállnak.


Felhívás

Létrehozva: 2018-11-12 14:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója”

elismerő cím.


Önkormányzati ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2018-11-12 09:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete 17. § (1) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 2/A. sz. alatti, 3695/2 hrsz-ú, 546 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 6.000.000 (hatmillió forint) eladási áron, amely forgalmi érték az Áfa-t nem tartalmazza.


Lakossági fórum

Létrehozva: 2018-11-06 10:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy

2018. november 13-án (kedden) 15 órakor

lakossági fórumot tart a Mezőberény, Gyomai út 97. szám alatt (hrsz:3876),

a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. székhelyén.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-11-05 14:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2018. november 09-én és 10-én (pénteken és szombaton) áramszünet miatt zárva tart.


Kéményseprés

Létrehozva: 2018-10-31 08:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tudta, hogy a kéményseprés már minden magánszemély számára ingyenes?

Hívja még ma a katasztrófavédelem kéményseprőjét, aki közösen egyeztetett időpontban, ingyenesen ellenőrzi füstelvezetője épségét, fűtésrendszere működését.


Hirdetmény eljárás megindításáról

Létrehozva: 2018-10-15 09:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természtvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt közigazgatási hatósági ügyben indult I. fokú hatósági eljárásban a Park'95 Agrár Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. ügyfél kérelmére indult eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendeli el.


Lakbérfelmérés

Létrehozva: 2018-10-15 09:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen 2018. október 12. és december 06. között hajtja végre a lakáspiac jellemzői feltárására irányuló Lakbérfelmérés című adatfelvételét, amelynek célja, hogy felmérje a bérelt magánlakásban élők lakáskörülményeit. Az adatokra támaszkodva megalapozott számítások végezhetőek a magánbérleti szektor nagyságáról, gazdasági súlyáról.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-10-10 15:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. október 13-án (szombaton) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal zárva tart.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2018 októbere

Létrehozva: 2018-10-08 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Békés megyei referensi ügyfélfogadása 2018. októberében

 


Tájékoztató anyag

Létrehozva: 2018-10-04 09:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztató anyagot adott ki az égéstermék-elvezetők tisztításával, a tüzelő- és fűtő berendezések használatával kapcsolatban.


Tájékoztatás sportszervezetek részére

Létrehozva: 2018-10-01 14:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. augusztusi ülésén elfogadta a sportrendelet módosítását. 

A sportrendelet módosításával az elszámolási  határidő és az új pályázatok beadásának időpontjai változtak meg.

 • A rendelet értelmében az  egyesületeknek 2018. november 30-ig van lehetőségük 2019. évre pályázatot benyújtani a korábbi pályázati adatlapon. A három kategória maradt (olimpiai sportág, nem olimpiai és sportrendezvény)
 • Amennyiben a 2018. évben támogatásban részesültek pályázni kívánnak a 2019. évi támogatásra, kérjük az egyesületeket, hogy  2018. november 30-ig az elszámolási kötelezettségének tegyen eleget, hiszen ellenőrzött, szabályosan elszámolt pályázatok esetén tudja a Humánügyi Bizottság támogatásban részesíteni a pályázót 2019. évre.

Téli rezsicsökkentés

Létrehozva: 2018-09-24 09:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Kormány felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék, és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az igénylőlapokat szeptember végéig szíveskedjenek benyújtani az adatfeldolgozás miatt.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Létrehozva: 2018-09-24 09:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály közigazgatási hatósági ügyben járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra

2018. szeptember 29. napjától október 19. napjáig

a Békési Járás illetékességi területén Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos települések teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.


Gyomai Hármas-Körös-hídon bevezetett teljes hídzár feloldása

Létrehozva: 2018-09-18 08:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján a 4232.j. összekötő út 18+683 km szelvényében lévő Gyomai Hármas-Körös-híd alépítményeinek hídfelújítási munkáihoz bevezetett és jelenleg érvényben lévő  teljes hídzár feloldásának tervezett időpontja 2018. október 25. (csütörtök) reggel 4:00 óra.


Önkormányzati ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2018-09-13 10:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 1/5/C sz. alatti, 1026/A/5 (1026/1/5/C) hrsz-ú, 62,59 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 5.200.000 + 27 % ÁFA = bruttó 6.604.000 Ft (hatmillió-hatszáznégyezer forint) eladási áron.

 


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2018-08-28 10:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 323/2018.(VIII.27.) sz. határozatával döntött az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről:


Tájékoztató

Létrehozva: 2018-08-09 10:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. segítségével a lakosság körében a bűnözéssel, áldozattá válással kapcsolatos kutatás sikeres megvalósítása érdekében adatgyűjtést folytat.


Rendszeres Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kiosztása

Létrehozva: 2018-08-07 15:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Rendszeres Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kiosztására 2018. augusztus-29-én (szerdán) kerül sor. Az utalványok átvehetők 15:00-17:30 óráig a Mezőberényi Pogármesteri Hivatal Pénztárában (Mezőberény Kossuth tér 1. földszint 10–es iroda)

Az utalvány átvételéhez személyi azonosító okmány szükséges!


DAKK Zrt. tájékoztatója

Létrehozva: 2018-08-07 11:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A DAKK Zrt. megküldte a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló tájékoztatóját.

 


2017. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2018-07-10 14:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


Tájékoztatás parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos hatósági eljárásról

Létrehozva: 2018-07-06 13:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 


Beszámoló a mezőberényi nemzetiségek 2017. évi munkájáról

Létrehozva: 2018-06-26 14:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. június 25-én megtartott ülésén megtárgyalta és tudomásul vette a mezőberényi nemzetiségi önkormányzatok és hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.


Beszámoló Mezőberény sportéletéről

Létrehozva: 2018-06-26 14:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. június 25-én megtartott ülésén 263/2018.(VI.25.) számú határozatával elfogadta a Mezőberény sportéletéről szóló beszámolót.


Gyomai Hármas-Körös-hídon tervezett forgalomkorlátozás

Létrehozva: 2018-06-18 10:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatást adott ki a 4232.j. összekötő út 18+683 km szelvényében lévő Gyomai Hármas-Körös-híd alépítményeinek tervezett hídfelújítási munkáihoz kapcsolódó forgalomkorlátozásokról

 

A teljes hídzár kezdő időpontja 2018. július 16. (hétfő) de. 8:00 óra

 

A teljes hídzár időtartama előreláthatólag 2 hónap.


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2018-06-08 08:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat kínálja értékesítésre:


Mezőgazdasági adatgyűjtés

Létrehozva: 2018-05-28 08:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók május 23-a és június 15-e között keresik fel a háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018


Pályázati kiírás sporttámogatásra 2018. III. forduló

Létrehozva: 2018-05-24 08:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki:

 

a) olimpiai sportágakban szakosztállyal rendelkező szervezetek

b) a) pontba nem tartozó sportágakban szakosztállyal rendelkező szervezetek

c) a mezőberényi sportrendezvények megszervezéséhez


Meghívó küldöttgyűlésre (Körösi Vízgazdálkodási Társulat)

Létrehozva: 2018-05-18 09:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottsága értesíti tagjait, hogy éves rendes közgyűlését 2018. május 24-én 10 órakor tartja Békéscsabán a Garzon Szállóban.


Meghívó küldöttgyűlésre (Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat)

Létrehozva: 2018-05-18 09:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2018. évi rendes küldöttgyűlését 2018. május 25-én 9 órakor tartja.

Helye: Békés, Szánthó Albert u. 20.


Gázszolgáltatási szünet 2018.07.17-18.

Létrehozva: 2018-05-11 09:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a Földgázszállító Zrt.

2018. július 17-én 07.00 - 2018. július 18. 07.00 közötti időszakban

Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás

településeket érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.

 

 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-04-19 07:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. április 21-én (szombaton) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal zárva tart.

 

 


Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség szóróanyaga

Létrehozva: 2018-04-16 11:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség szóróanyagokat készített a halálesettel és személyi sérüléssel járó tűzesetek számának csökkentésére és megelőzésükre tervezett intézkedésekről szóló feladatterv végrehajtásához kapcsolódóan.


Haszonbérleti díj kifizetése

Létrehozva: 2018-04-10 13:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberény Vadásztársaság által bérelt vadászterület haszonbérleti díj kifizetése 2018. évben az alábbi időpontokban lesz:

április 14-én 14-16 óráig

április 21-én 14-16 óráig

április 28-án 14-16 óráig

 

Helye: Mezőberény, Luther u. 23.


Általános iskolai beiratkozás

Létrehozva: 2018-04-04 11:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozás 2018. április 12. és 13. napján lesz.

A Gyulai Tankerületi Központ megküldte a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által a Gyulai Tankerületi Központ  illetékességi területére megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait kijelölő dokumentumot Mezőberény város vonatkozásában.


Lakossági adatgyűjtés

Létrehozva: 2018-03-20 15:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási szokásai


Meghívó

Létrehozva: 2018-03-20 10:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztújító gyűlést tart 2018. március 29-én 13:30 órakor a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály emeleti konferenciatermében (5600 Békéscsaba, Temető sor 8.).


Pályázati kiírás sporttámogatásra 2018. II. forduló

Létrehozva: 2018-03-20 09:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki.


Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyve

Létrehozva: 2018-03-13 09:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 82/2018. (II.26.)sz. határozatával elfogadta Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyvét, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2018-03-09 08:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat kínálja értékesítésre:


Tájékoztatás

Létrehozva: 2018-03-08 08:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. március 10-én (szombaton) és 2018. március 14-én (szerdán áramszünet miatt) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal zárva tart.


Felhívás

Létrehozva: 2018-02-27 08:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.

A „Mezőberény Város Díszpolgára” címre beérkező javaslatok beadási határideje 2018. május 15.

A „Mezőberényért” kitüntetésre beérkező javaslatok beadási határideje 2018. május 31.


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hátralékok begyűjtése

Létrehozva: 2018-02-14 10:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.


Kéményseprő-ipari jogszabályok változtatásáról szóló tájékoztató

Létrehozva: 2018-01-31 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztató anyagot állított össze a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január elsejei módosításával kapcsolatosan.


 


Agrárfórum

Létrehozva: 2018-01-30 08:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége 2018. feburár 7-én 17 órai kezdettel Megyei Agrárfórumot tart.


Tájékoztatás kéményseprési tevékenységről

Létrehozva: 2018-01-02 11:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprői tevékenységről a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon kap tájékoztatást.


2018. évi munkaterv

Létrehozva: 2017-12-19 12:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 439/2017.(XII.18.) sz. határozatával elfogadta a 2018. évre vonatkozó munkatervét.


Pályázati kiírás sporttámogatásra 2018.

Létrehozva: 2017-12-11 13:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki.


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2017-12-08 08:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat kínálja értékesítésre:

 


Lakossági fórum a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetésére

Létrehozva: 2017-12-05 08:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 5.§-a alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további érintetteket, hogy elkészült Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyvének tervezete (a továbbiakban: Kézikönyv).

 

A Kézikönyv elfogadásához kapcsolódó eljárás következő szakaszaként a munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor, melynek keretében ismét lehetőség nyílik a lakossági, illetve további partneri közreműködésre.

 

A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetésére

lakossági fórum kerül megtartásra

a Városháza dísztermében

december 14-én (csütörtökön) 1800 órakor.


Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség hirdetménye

Létrehozva: 2017-11-22 08:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség a 2017. évi földhasználati díjakat

2017. december 06-án 13 órától 15 óráig,

2017. december 07-én 13 órától 15 óráig

fizeti ki.


Mezőgazdasági összeírás

Létrehozva: 2017-11-21 09:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény település egy részén  kötelező  adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók 2017. november 22-e és december 15-e között keresik fel a háztartásokat.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017


Külterületi önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2017-11-10 07:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi külterületi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat kínálja értékesítésre:


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2017 novembere

Létrehozva: 2017-11-06 12:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének ügyfélszolgálati időpontjai és helyszínei Békés megyében

 


Javaslat helyi elismerésekre

Létrehozva: 2017-11-02 11:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívás

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója”

elismerő cím.


2018. évi munkaterv

Létrehozva: 2017-10-31 11:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

F E L H Í V Á S

 

2018. évi munkatervre vonatkozó javaslattételre

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére javaslatot tenni.


BMKH határozat

Létrehozva: 2017-10-20 09:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály határozatot adott ki Mezőberény, Ókert u. 2. szám alatti telepen tervezett tevékenység előzetes vizsgálati eljárásnak lezárása tárgyában.


Tájékoztatás és egyeztetés településkép védelmével kapcsolatban

Létrehozva: 2017-10-09 11:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az építési törvény alábbiakban idézett felhatalmazása alapján Mezőberény Város Önkormányzata elindította a „Települési arculati kézikönyv” (továbbiakban: kézikönyv) elkészítését, valamint a Településképi rendeletének (továbbiakban rendelet) megalkotását.


Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Létrehozva: 2017-10-06 07:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat kínálja értékesítésre:


Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

Létrehozva: 2017-09-13 08:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztató anyagot adott ki az égéstermék-elvezetők tisztításával, a tüzelő- és fűtő berendezések használatával kapcsolatosan.


Teljesítményértékelést jóváhagyó határozat

Létrehozva: 2017-09-01 08:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Körösi Vízgazdálkodási Társulat megbízásából a Szilkem Nature Bt. kérelmére indult eljárásban a Csárdavölgyi belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos teljesítményértékelési dokumentáció jóváhagyásra került.


Pályázati kiírás 2017. évre

Létrehozva: 2017-08-30 09:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Képviselő-testülete 2017. évre pályázatot ír ki 

városi rendezvények

valamint

a város nemzetközi kapcsolatainak

támogatására.


Intézményi beszámolók

Létrehozva: 2017-08-29 10:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. augusztus 28-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a város oktatási intézményeinek 2016/2017-es tanév munkájáról szóló tájékoztatóját, valamint Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2016/2017-es nevelési év munkájáról szóló beszámolóját.


2016. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2017-08-08 09:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2017-08-08 09:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2017. augusztus 15-én (kedden) áramszünet miatt zárva tart.


Beszámoló Mezőberény sportéletéről 2017. június

Létrehozva: 2017-07-07 11:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 2016/2017 év sporteseményekben és eredményekben gazdag év volt. A visszatekintés az előző évekhez hasonlóan a szervezetek beszámolói alapján készült és tartalmaz hiteles és pontos adatokat.


Határozat egységes környezethasználati engedélyről

Létrehozva: 2017-06-29 09:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény külterületén található, nagy létszámú állattartó telep egységes környezethasználati engedélye.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2017-06-28 17:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény város Jegyzője ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot és az ügyfeleket, hogy

 

2017. június 30-án (pénteken)

a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA TART.


Tűzgyújtási tilalom

Létrehozva: 2017-06-23 11:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. június 20. nappal határozatban döntött a lakosságot érintő országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről.


Községi zárlat (védőkörzet) feloldása

Létrehozva: 2017-06-22 08:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása következtében 2017. május 25. napján a BE-02/16/1622-4/2017. iktatószámú határozattal a Köröstarcsa település közigazgatási területére, Mezőberény település 46-os sz. út - Thököly út - Kinizsi Pál utca - Vésztői út - Körös folyó vonaltól északi, illetve nyugati irányba eső településrészére, továbbá Mezőberény település "Körtvélyes" megnevezésű településrészére elrendelt községi zárlat (védőkörzet) 2017. június 19. napjától feloldásra került.


Hirdetmény közmeghallgatásról

Létrehozva: 2017-06-21 09:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt teljesítményértékelés jóváhagyása ügyében, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat megbízásából eljáró SZILKEM NATURE Bt. kérelmére közmeghallgatásról szóló értesítés hirdtmény útján történő közlését rendelte el.

A lakossági közmeghallgatásra 2017. július 12. napján 10 órai kezdettel a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának tárgyalótermében (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) kerül sor.


Körös-Berettyói Vízgazdálkodási társulat soron kívüli küldöttgyűlése

Létrehozva: 2017-06-14 09:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2017. évi soron kívüli küldöttgyűlését 2017. június 21-én 9 órakor tartja.


Kamut, 075/24. hrsz. szántó értékesítése

Létrehozva: 2017-06-09 08:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja a kamuti ingatlan-nyilvántartásba 075/24. helyrajzi szám alatt 9 hektár 3422 négyzetméter területtel felvett, 380 aranykorona értékű, szántó művelési ágú külterületi önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum 80 000 Ft/aranykorona eladási áron.


Kamut, 071/12. hrsz. szántó értékesítése

Létrehozva: 2017-06-09 08:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja a kamuti ingatlan-nyilvántartásba 071/12. helyrajzi szám alatt 5 hektár 3726 négyzetméter területtel felvett, 213.99 aranykorona értékű, szántó művelési ágú külterületi önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum 75 000 Ft/aranykorona eladási áron.


Méhzárlati hirdetmény

Létrehozva: 2017-05-31 09:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt 2017. május 25-től kezdődően települési zárlatot rendelt el Köröstarcsa település közigazgatási területére emellett Mezőberény település 46-os számú út – Thököly út - Kinizsi Pál utca – Vésztői út - Körös folyó vonaltól északi illetve nyugati irányba eső településrészére, valamint Mezőberény „Körtvélyes” megnevezésű településrészére községi zárlatot (védőkörzetet) rendelt el.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-05-26 09:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hirdetményt adott ki, melynek tárgya: Békés Megyei Regionális Vízmű Rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének egységes szerkezetbe foglalása a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretén belül megépített vízilétesítmények miatt.


Pályázati kiírás 2017. évi sporttámogatásra II. forduló

Létrehozva: 2017-05-23 09:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki.


Tájékoztatás selyemfényű puszpángmoly elleni védekezésről

Létrehozva: 2017-05-19 09:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívást adott ki a selyemfényű puszpángmoly elleni védekezésről.


I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow

Létrehozva: 2017-05-17 09:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében kerül sor 2017. május 31 - június 1. között az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva gépkiállítás megrendezésére.

 


Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése

Létrehozva: 2017-05-17 08:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körösi Vízgazdáslkodási Társulat Intézőbizottsága (Gyula, Munkácsy M. u. 19.) értesíti tagjait, hogy éves rendes küldöttgyűlését 2017. május 24-én 10 órakor tarjta Békéscsabán a Garzon Szállóban.


Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése

Létrehozva: 2017-05-15 09:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2017. május 26-án 9 óra 30 perckor tartja 2017. évi rendes küldöttgyűlését.

Helye: Vésztői Városi Sporttelep Klubépületének Tárgyalóterme (5530 Vésztő, Zsebengő u. 5.)


Tűzgyújtási tilalom feloldása

Létrehozva: 2017-04-19 15:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Földművelésügyi Minisztérium határozatban döntött a 2017. március 3-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom 2017. április 18. napjától történő feloldásáról.


Mezőberény Vadásztársaság hirdetménye

Létrehozva: 2017-04-13 08:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok!

A 04-952150-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége (Mezőberény Vadásztársaság területe) a 2017. évi, a Mezőberény Vadásztársaság a 2013-2016. évi vadászterület haszonbérleti díjat az alábbi időpontokban fizeti ki a Mezőberény Vadásztársaság Luther u. 23. szám alatti székházában:

április 22-én 15-17 óráig

április 29-én 15-17 óráig

május 06-án 15-17 óráig.

 

A kifizetéshez adókártya szükséges!


Mezőberény, Békési út 12. sz. alatti épület bontása

Létrehozva: 2017-04-12 13:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a tervek szerint 2017. április 18-án megkezdődik a Mezőberény, Békési út 12. sz. alatti épület bontása. A bontási munkálatok időtartama előreláthatólag 2 hónap.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-04-12 11:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Jegyzője Földesi Attiláné (szül. Seres Zsuzsanna) részére kiskorú gyermeke óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételének elrendeléséről meghozott határozat hirdetményi úton történő közlését rendelte el.

 


Tájékoztató az állami adóhatóság útján benyújtott helyi iparűzési adóbevallásról

Létrehozva: 2017-04-05 09:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

 


Tájékoztató a területalapú támogatások igénybevételéről

Létrehozva: 2017-04-04 13:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2017. április 04-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal 16. sz. termében a területalapú támogatások igénybevételéről tart tájékoztatót Daridáné Domokos Anikó falugazdász.


Erdők és erdőnek minősülő fásításokban keletkező tűzesetek megelőzése

Létrehozva: 2017-03-29 10:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztató anyagot adott ki az erdőgazdálkodást folytató természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére az erdők és erdőnek minősülő fásításokban keletkező tűzesetek megelőzése érdekében.


Közlemény

Létrehozva: 2017-03-28 09:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Nett Front Kft. kérelmére indult, a Mezőberény, Gyomai út 26. szám alatti telephelyen lévő fafelület-kezelési technológiához csatlakozó légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyes eljárása tárgyában.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2017-03-28 08:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017.04.03. naptól a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

 
Hétfő: 8:00 - 15:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 13:00 - 16:00
Csütörtök: 13:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Tűzgyújtási tilalom

Létrehozva: 2017-03-23 11:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3. nappal határozatban döntött a lakosságot érintő országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről. A tilalom feloldásáról a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban történik intézkedés.


Vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2017-03-17 08:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2017. március 21-én kerül elvégzésre.

 


Felhívás - városi kitüntetések

Létrehozva: 2017-03-16 13:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és  „Mezőberényért” kitüntetést, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-03-16 08:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén, 2017. április 01-e - április 15-e között kerül elvégzésre.

 

 


Pályázati kiírás 2017. évi sporttámogatásra

Létrehozva: 2017-03-16 07:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek támogatására pályázatot írt ki.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2017. március

Létrehozva: 2017-03-06 14:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének ügyfélszolgálati időpontjai és helyszínei Békés megyében

 


Szabadtéri tüzek megelőzéséért

Létrehozva: 2017-03-03 08:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatást adott ki a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatosan.

 


Közvilágítási hiba bejelentése

Létrehozva: 2017-02-21 15:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákkal kapcsolatos bejelentéseiket a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalon keresztül is megtehetik a következő elérhetőségeken:

E-mail: info@mezobereny.hu

Telefon: 70/400-2442

 

 


Közlemény

Létrehozva: 2017-02-01 11:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Mezőberény, külterület 0380/4, 0380/12 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó telep egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-02-01 11:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2017. február 23-án 10 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart a Mezőberény, külerület 0380/4, 0380/12. hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó telepen folytatott tevékenység kapcsán.


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-01-16 12:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya hirdetményt adott ki Mezőberény, Kinizsi utcai óvoda előtt személygépkocsi várakozóhelyek forgalomba helyezését engedélyező határozat kiegészítése tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2017-01-12 08:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya hirdetményt adott ki Mezőberény, Fortuna tér átépítése engedélyezése tárgyában.


NKH hirdetmény

Létrehozva: 2017-01-02 08:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Közlekedési Hatóság  UVH/VF/564/10/2016. számmal hirdetményt adott ki Közforgalmú vasúti létesítmény engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-12-23 10:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya hirdetményt adott ki Mezőberény, Kinizsi utcai óvoda előtt személygépkocsi várakozóhelyek forgalomba helyezése tárgyában.


Értesítés ügyfélfogadási rend változásról

Létrehozva: 2016-12-21 09:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:


2017. évi munkaterv

Létrehozva: 2016-12-20 15:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 445/2016.(XII.19.) sz. határozatával elfogadta a 2017. évre vonatkozó munkatervét.

 


Zöldhulladék

Létrehozva: 2016-12-02 08:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényi Lakosok!

 

Mezőberény Város Önkormányzata a Városi Közszolgáltató Intézménye közreműködésével egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a magáningatlanokon keletkezett falevél- zöldhulladék kihelyezésére és elszállítására, melynek időpontja:

2016. december 7-én és 08-án (szerda-csütörtök) 7.00-15.00 óráig.


Felhívás

Létrehozva: 2016-12-01 07:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére javaslatot tenni. A munkatervi javaslatot 2016. december 5-ig írásban lehet megküldeni vagy leadni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-11-25 12:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség a 2016. évi földhasználati díjak kifizetését az alábbi időpontra tűzi ki:

2016. december 7-én és 8-án 13 órától 15 óráig.

Kifizetés helye: Köröstarcsa, Petőfi Vadásztársaság Vadászház (5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 9.)


Pénztári kifizetés 2016.

Létrehozva: 2016-11-18 08:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az év utolsó pénztári napja 2016. december 14-én, az év utolsó utalási napja 2016. december 29-én van a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban.

 

 


Tájékoztató

Létrehozva: 2016-11-14 13:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békési Járási Hivatal Mezőberényi Kirendeltségén

2016. november 18. napján (péntek)

az ügyfélfogadás és az ügyintézés áramszünet miatt szünetel!


Esti beszélgetés a Városházán

Létrehozva: 2016-11-14 11:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

"Élet a facebook-on túl"

Esti beszélgetés a Városházán

Első alkalommal, 2016. november 17-én (csütörtök) 18 óra és 19,30 között a Városháza dísztermébe várom mindazokat, akik figyelemmel kísérik a várost érintő döntéseket, de azt elsősorban a facebookról olvassák, hallják.

Várom azokat, akik érdeklődnek az aktuális dolgokról, döntések hátteréről és mindarról, ami a facebookon nem jelenik meg.

Tisztelettel hívom, várom Önöket, beszélgessünk a várost érintő kérdésekről.

Siklósi István polgármester


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-11-09 11:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körösladány, külterületi: 0411/14, a Mezőberény, külterületi: 0121/26 és 0121/27 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály elsőfokú döntést hozott.


Felhívás

Létrehozva: 2016-11-08 11:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-11-08 10:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békéscsaba, külterületi 0667/1, 0672/7, 0672/8, 0672/9, 0672/10, 0672/11, 0672/12, 0672/13, a Mezőberény, külterületi 0284, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0289, 0292, 0300 és a 0303/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály elsőfokú döntést hozott.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-11-07 11:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. november 10-én (csütörtök) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal áramszünet miatt ZÁRVA tart.


Bihari ház

Létrehozva: 2016-10-14 08:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2016. október 17-én 15,30-tól 16,30-ig lehetőséget biztosítunk a "Bihari ház" megtekintésére (Békési út 12.) Előzetes bejelentkezés nem szükséges, munkatársaimmal várjuk Önöket. Az épületben és az udvaron a mozgás kizárólag saját felelősségre történhet!


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-10-13 11:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2016. október 15-én (szombaton)  a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal zárva tart.


Helyszíni szemle

Létrehozva: 2016-10-10 14:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2016. október 13-án termőföld időleges más célú hasznosítása ügyében indított eljárás keretében (az eredeti állapot helyreállításának ellenőrzése céljából) helyszíni szemlét rendelt el.


Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára

Létrehozva: 2016-09-30 11:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlást adott ki a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára (2016. október 1. - november 8).


Vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

Létrehozva: 2016-09-29 10:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napjától hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését megelőzően (azaz 2016. június 4. napja előtt) vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.


Megyei Agrárfórum

Létrehozva: 2016-09-14 08:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága által  2016.szeptember 29-én megyei agrárfórumot tart a Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma termében (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).


Kormányablak Mezőberényben

Létrehozva: 2016-09-08 12:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2016. szeptember 1-jén megnyílt a Mezőberényi Kormányablak az 56-os emléktér 1. sz. alatt.


Állattartásra vonatkozó szabályok

Létrehozva: 2016-08-31 15:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2012. október 1. napját követően jelentősen megváltoztak az állattartásra vonatkozó szabályok. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése értelmében a mezőgazdasági haszonállatok tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A 146/2011. (XII.2.) AB határozat értelmében Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte az állatok tartásáról szóló helyi rendeletét, vagyis az állattartás, illetve annak szabályozása nem képezheti a helyi jogalkotás tárgyát. 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-08-31 10:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ideiglenesen megváltozik az ügyfélfogadás a Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztályán. 2016. szeptember 05. napjával megkezdődik az 5630 Békés, Kossuth u. 4. szám alatti épület teljes körű felújítása, mely magában foglalja az épület előtti parkolók kialakítását is.


2015. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2016-08-15 12:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal mint első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének 8.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


Ebösszeírás

Létrehozva: 2016-08-01 15:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatom Önöket, hogy az „Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény” rendelkezése alapján az idei év során a városunkban található kutyák nyilvántartásának aktualizálása céljából hivatalunk ebösszeírást végez.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-07-19 14:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2016. augusztus 2-án (kedd) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal áramszünet miatt ZÁRVA TART.


Lakossági konzultációs felhívás

Létrehozva: 2016-07-15 12:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat
2016. július 11-én újabb, a tavalyi évihez hasonló lakossági konzultáció indult állami rezsicsökkentés és bürokráciacsökkentés kérdésében. A jelenlegi konzultáció 2016. augusztus 19-én zárul.

 

A konzultáció célja az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentés, a közigazgatási eljárások egyszerűsítése.


Méhzárlat

Létrehozva: 2016-07-06 17:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt 2016. július 06-tól kezdődően települési zárlatot rendelt el Köröstarcsa település teljes bel- és külterületére emellett Mezőberény település 46-os út – Thököly út - Kinizsi Pál utca – Vésztői út Körös folyó vonaltól északi illetve nyugati irányba eső településrészére, valamint Mezőberény „Körtvélyes” megnevezésű településrészére községi zárlatot (védőkörzetet) rendeltek el.

 Értesítés telefonszámok megváltozásáról

Létrehozva: 2016-06-27 13:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Mezőberény Város Önkormányzata intézményeinek telefonszáma megváltozik.

Az új elérhetőségek a honlapon és az alábbi táblázatban megtekinthetőek:

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-06-27 10:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. Mezőberény, Külterület 012/6/B. hrsz. alatti telephelyén üzemelő légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedélyt adott.


Köztisztviselői Nap

Létrehozva: 2016-06-21 10:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Jegyzője ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy 2016. július 1-jén (péntek) a Köztisztviselők Napja alkalmából a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART.


Közlemény

Létrehozva: 2016-06-14 08:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. kérelmére indult, a Mezőberény, külterület 012/6/B hrsz. alatti telephelyen lévő magtisztítóhoz és rizshántolókhoz csatlakozó légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyes eljárása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-06-06 08:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán az Agro-Duál Kft. a Mezőberény, Kettőskút, külterület 0459/2. hrsz. alatti sertéstelepen folytatott sertéstartási tevékenységéhez kiadott 53401-027/2010. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének visszavonását kezdeményezte. A dokumentáció elbírálása során az I. fokú környezetvédelmi és természtvédelmi hatóság 2016. június 23. napján 10 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart.

 


Építési telkek meghirdetése

Létrehozva: 2016-05-31 15:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 30-án tartott ülésén a "Mezőberényben élni - élni Mezőberényben" program keretében építési telkek értékesítéséről döntött.


Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Mezőberényben

Létrehozva: 2016-05-31 15:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. május 30-án tartott ülésén elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 2015. évi beszámolót.


HVI határozat szavazókörökről

Létrehozva: 2016-05-30 14:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A HVI határozata a szavazókörök módosulásáról az alábbi linken, illetve a bővebben gombra kattintva olvasható el:

HATÁROZAT


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-05-27 12:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a Berényi Téglaipari Kft.   - a részére a Mezőberény, Gyár u. 1. sz. alatti téglagyártási tevékenységhez kiadott - egységes környezethasználati engedélyben foglaltak felülvizsgálati eljárását kezdeményezte. A dokumentáció elbírálása során az I. fokú környezetvédelmi és természtvédelmi hatóság 2016. június 6. napján 10 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-05-26 08:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés megyei vadászati hatóság által 04-954610-1-4-1 kódszámmal nyilvántartásba vett földtulajdonosi közösség földtulajdonosai és azok képviselői a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12.§-ban, valamint a végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4). FVM rendeletben foglaltak alapján földtulajdonosi gyűlés összehívását kezdeményezik.

A gyűlés időpontja: 2016. június 30. 10 óra

Helye: Köröstarcsa, Kossuth u. 9. Vadászház


Meghívó

Létrehozva: 2016-05-23 14:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Szeretettel meghívjuk Mezőberény Város Óvodai Intézménye Óvodáiban tartandó évzáró és ballagási ünnepélyeire.

Időpontok:

Mosolygó Központi Óvoda 2016. június 4. (szombat) de. 900

Magyarvégesi Óvoda 2016. június 4. (szombat) du. 1500

Nefelejcs Óvoda 2016. június 4. (szombat) du. 1600

Tóparti Óvoda 2016. június 5. (vasárnap) du. 1500   

Csiribiri Óvoda 2016. június 5. (vasárnap) du. 1600

 


Közlemény

Létrehozva: 2016-05-19 10:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki az Agro-Duál Kft., Mezőberény, külterület 0459 hrsz. alatti telephelyen folytatott sertéstartási tevékenység egységes környezethasználati engedélyének visszavonási eljárása tárgyában.


Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése

Létrehozva: 2016-05-19 09:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2016. május 26-án 10 órakor tartja évi rendes küldöttgyűlését.

Helye: Vésztői Városi Sporttelep Klubépületének Tárgyalóterme


Hosszított nyitvatartás több postán

Létrehozva: 2016-05-11 10:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Posta Zrt. a személyi jövedelemadó bevallási határidő utolsó napján, 2016. május 20-án, pénteken - az előző évekhez hasonlóan - számos postán hosszított nyitvatartással várja az ügyfeleket.


NAV ügyfélszolgálatok rendkívüli nyitvatartása

Létrehozva: 2016-05-11 10:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2016-ban is május 20-a a személyijövedelemadó-bevallások leadási határideje! A korábbi évek tapasztalata, hogy a bevallási határidő előtti napokban megsokszorozódik az ügyfelek száma, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálatain rendkívüli nyitva tartással várják az ügyfeleket.

Békéscsabán a Kinizsi utca 1. szám alatti központi ügyfélszolgálat:

2016. május 9-től május 12-ig minden nap 8-tól 18 óráig,

2016. május 13-án (pénteken) 8-tól 14 óráig,

2016. május 17-től május 20-ig pedig 8-tól 18 óráig tart nyitva.

 


Hosszú-tó projekt

Létrehozva: 2016-05-03 10:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Hosszú-tó projekt

Facebookon érkezett ötletek: (A részletes leírásban csak az újak szerepelnek. A leírtakhoz támogatólag csatlakozók sincsenek itt.)

167 like, 23 megosztás, több, mint 40 hozzászólás


Vegyszeres gyomirtás

Létrehozva: 2016-05-03 09:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet 2016. május 6. és június 15. között, amely Mezőberény bel- és külterületét is érinti.

A MÁV által végzett gyomirtás az ütemezés szerint Mezőberényben 2016. május 10-én és május 17-én kerül elvégzésre.


Gazdaságszerkezeti összeírás

Létrehozva: 2016-04-29 08:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009EK rendeleteinek megfelelően, 2016. június 1-jei eszmei időponttal mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (Agrárium 2016) hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, a gazdálkodók és a felhasználók részére.

 

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állatállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni. A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 30. között, az ország 1442 településének kijelölt körzeteiben hajtja végre a KSH.


Felhívás

Létrehozva: 2016-04-28 10:21 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta. Kérjük a beadás előtt, a beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez, tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet. 
 


Közlemény

Létrehozva: 2016-04-28 10:14 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Berényi Téglaipari Kft., Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen folytatott téglagyártási tevékenység egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-04-26 09:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberény, külterületi 0284, 0285/1, 0285/3, 0289, 0292, 0300, 0303/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztály elsőfokú döntést hozott.

Az ügy száma és tárgya: 10.082/2016. - Időleges más célú hasznosítás

Az ügyfél neve és a döntést hozó ingatlanügyi hatóság által ismert székhelye: A Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.) Békés Drén Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.) Konzorcium.


Piaccal kapcsolatos kérdőív eredménye

Létrehozva: 2016-04-22 13:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Kiértékelésre került a mezőberényi piac működésével kapcsolatban az interneten és személyesen a helyszínen végzett kérdőíves felmérés.


NAV tájékoztatója az 1+1%-ról

Létrehozva: 2016-04-22 08:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A tapasztalatok szerint minden második ember ajánlja fel adójának egy százalékát abból a mintegy négy és félmillióból, aki Magyarországon személyi jövedelemadót fizet. Az szja 1+1%-áról idén is, csakúgy, mint az elmúlt években, május 20-áig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül.


NAV sajtóközlemény

Létrehozva: 2016-04-20 08:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Szja-bevallás: ügyelni kell a részletekre is

Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében és mintegy 220 ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-04-11 15:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye a Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Mezőberény összekötő kerékpárút III. és IV. szakaszának végleges forgalomba helyezéséről


Eredményközlő hirdetmény

Létrehozva: 2016-04-06 10:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megküldte a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek „Földet a gazdáknak program” keretében, nyilvános árverés útján történő értékesítésével kapcsolatban a 2016. március 16 és 31. napja között lezajlott árverésekre vonatkozó eredményközlő hirdetményét.


Lakossági felhívás

Létrehozva: 2016-04-05 15:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lakossági felhívást adott ki az az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban.

 

 


Nagyvízi mederkezelési tervek

Létrehozva: 2016-04-05 09:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 83/2014.(III.14.) Kormányrendelet alapján készíti a működési területén lévő folyószakaszok nagyvízi mederkezelési terveit, majd ezeket szakmai véleményezésre bocsátotta.


Vadászterületek kijelölése - ajánlás

Létrehozva: 2016-03-31 10:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a Mezőberény közigazgatási területét érintő vadászterületek határára a 2017.03.01-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra vonatkozóan.


Lakossági felhívás

Létrehozva: 2016-03-25 11:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-03-18 08:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén, 2016. április 02. és április 16. között kerül elvégzésre.

 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-02-29 10:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. március 5-én (szombaton) a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-02-17 09:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfeleink!


A Polgármesteri Hivatal házipénztára 2016. február 19-én PÉNTEKEN zárva tart.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-02-12 11:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Hirdetmény a Mezőberény, Gyomai út 26. szám alatti telephelyen üzemeltetett légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyével kapcsolatban


Közlemény

Létrehozva: 2016-02-12 11:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Közlemény a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. Mezőberény, Gyomai út 97. sz. alatti üzemelő telephely zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárásról


Lakossági tájékoztató

Létrehozva: 2016-02-12 10:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a Városházán kiépített beléptető rendszer 2016. február 8-tól üzemel.

A rendszer kiépítésére a hivatali munka hatékonyabbá tétele, valamint az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva az ügyfélfogadási időben történő gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés miatt került sor. Az üzembe helyezést követően a Polgármesteri Hivatal illetve a Békési Járási Hivatal Mezőberényi Kirendeltsége más hivatalokhoz hasonló gyakorlattal fogadja az ügyfeleket.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beléptető rendszer az ügyféfogadási időt nem érinti!

Az ügyfelek ügyfélfogadási időben a beléptető rendszer használata nélkül, a Kossuth tér felőli főbejáraton kereshetik fel a hivatalt, és megfelelő tájékoztatást továbbra is a portaszolgálaton kaphatnak.

Kérjük, a hátsó bejáratot kizárólag a mozgáskorlátozott ügyfelek vegyék igénybe, mely igényüket a hátsó bejárati rámpa végén, az ajtónál lévő gombbal jelezhetik.

 

 

 


Tájékoztatás

Létrehozva: 2016-02-08 09:14 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfeleink!


A Polgármesteri Hivatal házipénztára 2016. február 10-én SZERDÁN 14 - 15 óráig tart nyitva.
 


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

Létrehozva: 2016-02-04 11:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen, a KSH elnöke által 2016. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

 

1539  Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei (havonta)

1942  A lakosság utazási szokásai (negyedévente)


Folytatódik a Földet a gazdáknak! Program

Létrehozva: 2016-02-02 12:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békési Járási Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében, 2016. március 1. napjától a Békési Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó földterületek tekintetében is folytatódik a Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése. Az árverések a járás tekintetében Békéscsabán, a Derkovits sor 2. szám alatt kerülnek lebonyolításra.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-01-26 11:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Nett Front Kft. Mezőberény, Gyomai út 26. szám alatti telephelyének levegőtisztaság-védelmi engedélyes eljárása tárgyában.


Hirdetmény

Létrehozva: 2016-01-19 11:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye a Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Mezőberény összekötő kerékpárút IV. szakaszának építési engedélyezéséről


2016. évi munkaterv

Létrehozva: 2015-12-28 08:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 456/2015.(XII.21.) sz. határozatával elfogadta a 2016. évre vonatkozó munkatervét.


Változott a sporttámogatás elosztása

Létrehozva: 2015-12-22 09:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2015. november 30-ai ülésén felülvizsgálta és elfogadta az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendeletét. (sportrendelet).
A sportrendelet módosítása teljesen új alapokra helyezte a helyi sportszervezetek támogatását, hiszen eddig egy meghatározott pontrendszer alapján részesültek támogatásban az érintett szervezetek, szemben a jelenlegivel ahol pályázati alapú támogatási rendszer került kidolgozásra, az illetékes szakbizottság – jelen esetben a Humánügyi Bizottság – széles körű mérlegelési lehetőségének biztosításával.


2015. decemberi ügyfélfogadás

Létrehozva: 2015-12-17 09:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:

Utolsó pénztári kifizetés:

2015. december 18. (péntek)

 

Utolsó ügyfélfogadási nap:

2015. december 23. (szerda)

 

A két ünnep között ügyeletet tartunk.


Felhívás

Létrehozva: 2015-12-02 08:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:


1, „Mezőberény Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért"
3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.
 


Javaslattétel 2016. évi munkatervre

Létrehozva: 2015-12-02 08:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére javaslatot tenni.


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-11-30 08:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köröstarcsai Földtulajdonosi Közösség a 2015. évi földhasználati díjak kifizetését az alábbi időpontra tűzi ki:

2015. december 9-én 13-15 óra

2015. december 10-én 13-15 óra

A kifizetés helye: Köröstarcsa,  Petőfi Vadásztársaság Vadászház (5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 9.)


Méhzárlat feloldása

Létrehozva: 2015-11-18 13:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által, (a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt) 2015. szeptember 09-től elrendelt, települési zárlat 2015. november 11-én Mezőberény település teljes bel- és külterületét érintően feloldásra került.


2015. decemberi étkezési díj befizetése

Létrehozva: 2015-11-12 14:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2015. decemberi ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE és ALÁÍRÁSA általános iskolás tanulók részére:

HELYE: Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5650 Mezőberény, Luther tér 1. (volt BÜFÉ)

IDEJE:
november 23. (hétfő) 7:30 - 17:30-ig
november 24. (kedd) 7:30 - 17:30-ig
november 25. (szerda) 7:30 – 17:30-ig


Tájékoztatás

Létrehozva: 2015-11-02 09:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Temetőlátogató Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk a Hozzátartozókat, hogy a temetkezési hely feletti rendelkezési jog (megváltási, illetve használati idő) a temetkezési hely megváltásának idejétől (a számla kiegyenlítésétől) meghatározott időtartamra érvényes, függetlenül a temetkezés időpontjától:

urnafülke esetén 10 év, (újraváltás minimum 5 év)

sírhely esetén 25 év, (újraváltás minimum 10 év)

sírbolt (kibetonozott sírhely) esetén 60 év, (újraváltás minimum 30 év).

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog a rendelkezési idő lejárta után a fenti időtartamokkal azonos időtartamban meghosszabbítható (újraváltható).


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-10-29 15:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesíti az érintetteket, hogy a Colas Út Építő Zrt. megbízásából a Plan-Art '94 Építőipari és Tervező Bt. előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságon a Mezőberény, V. ker. 109. sz. alatti telephelyen tervezett "nemveszélyeshulladék-hasznosító" (beton-, bitumen- és földhulladék) tevékenysége kapcsán. A dokumentáció elbírálása során az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 2015. november 6-án 10 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának tárgyalótermében (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.)


Közlemény

Létrehozva: 2015-10-16 11:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki Mezőberény, V. ker. 109. sz. (külterület 0380/8 hrsz.) alatti telephelyen tervezett nemveszélyeshulladék-hasznosító" (beton-, bitumen- és földhulladék) tevékenység előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.


Ügyfélfogadás szünetelése

Létrehozva: 2015-10-12 15:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békési Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán Békésen (Békés, Petőfi utca 2.) 2015. október 14., 15., 16. és 19. napján (szerda, csütörtök, péntek, hétfő) az ügyfélfogadás technikai okokból szünetel a megnyíló Kormányablak (Békés, Kossuth utca 4.) kialakítása miatt.

2015. október 20. napjától az ügyfélfogadás Békésen a Kossuth utca 4. szám alatt kialakított Kormányablakban megújult környezetben, zavartalanul folytatódik.


2015. novemberi étkezési térítési díj befizetése

Létrehozva: 2015-10-06 08:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2015. novemberi ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE és ALÁÍRÁSA általános iskolás tanulók részére:
HELYE: Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5650 Mezőberény, Luther tér 1. (volt BÜFÉ)
IDEJE:
október 19. (hétfő) 7:30 – 15:00-ig
október 20. (kedd) 11:00 – 17:30-ig
október 21. (szerda) 7:30-17:30-ig

 

KEDVES SZÜLŐK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Általános Iskolai ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE és ALÁÍRÁSA az Általános Iskola Luther téri épületében a volt büfé helyiségében történik kizárólag a meghirdetett időpontokban!

Az étkezéssel kapcsolatos feladatok ügyintézése 2015.10.01-től a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál az alábbi telefonszámokon történik:
06-66/515-533 vagy 06-20/4311-505
 


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensi ügyfélfogadása 2015 októberében

Létrehozva: 2015-10-05 10:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének ügyfélszolgálati időpontjai és helyszínei Békés megyében

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-10-02 11:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén, 2015. október 03-a - október 24-e között kerül elvégzésre.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-09-30 09:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Csongrád Megyei Kormányhivatal határozatot hozott Mezőberény, Vésztői út 062/2 hrsz. (ALFÖLDVÍZ) vízleágazási pont villamosenergia-ellátása, 0,4kV-os szigetelt vezetékszakasz építése tárgyában.


Forrás című köztéri kút

Létrehozva: 2015-09-25 09:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 4.836.160 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt kültéri szobor, térinstalláció megvalósítása pályázaton a Forrás című köztéri kút megvalósítására és felállítására.


Méhzárlat

Létrehozva: 2015-09-15 14:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt 2015. szeptember 09-től kezdődően települési zárlatot rendelt el Mezőberény település teljes bel- és külterületére.


 


Helyi autóbusz menetrend

Létrehozva: 2015-09-04 10:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város 2015. szeptember 7. napjától érvényes helyi autóbusz menetrendje:


Haszonbérleti hirdetmények

Létrehozva: 2015-08-26 10:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által küldött értesítések alapján tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. évi Haszonbérleti Pályázati Felhívások közzététele folyamatosan zajlik, jelenleg 2 db kiírás érhető el a mezőberényi földterületek kapcsán.
A pályáztatás célja:
A családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenységek ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása
Pályázati azonosítószámok:
 HU33-21136, HU33-21142
 


Tűzgyújtási tilalom feloldása

Létrehozva: 2015-08-24 07:54 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Augusztus 19-én, szerdán feloldotta a július 3-án, országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat a Földművelésügyi Minisztérium. Bács-Kiskun megye teljes területén továbbra is érvényben van a kormányhivatal által korábban elrendelt tűzgyújtási tilalom.


Méhzárlat

Létrehozva: 2015-08-19 12:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt 2015. augusztus 11-től kezdődően települési zárlatot rendelt el Köröstarcsa település teljes bel- és külterületére emellett Mezőberény település közigazgatási területe belterületi részén a Gyomai úttól és a Liget utcától északi irányban fekvő területére, valamint a Köröstarcsa irányába terjedő külterületére községi zárlatot (védőkörzetet) rendeltek el.
 

 


Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

Létrehozva: 2015-08-17 09:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT2) "A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata" című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében készül.


A 2014. évi helyi iparűzési adó 1+1%-ának felhasználása

Létrehozva: 2015-08-06 14:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal mint első fokú Adóhatóság a Mezőberényi Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletének 9.§ (11) szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.


KÖZLEMÉNY

Létrehozva: 2015-08-03 09:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A MOL Földgázszállító Zrt.

2015. augusztus 12-én

10-14 óra közötti időszakban

Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás településeket érintően az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.

 

 


FELHÍVÁS

Létrehozva: 2015-07-13 08:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényiek!

2015. július 08-án Szekeres Józsefné alpolgármester asszonnyal, valamint a Közszolgáltató Intézmény részéről Nagy Sándor igazgató úrral és Kerekes Lászlóval végigjártuk a város közterületeit. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a település közterületeinek állapotát ellenőrizzük, a fellelt esztétikai és egyéb hiányosságok, problémák megoldását megtaláljuk, szorgalmazzuk.
Elsősorban azt tekintettük át, hogy a Városi Közszolgáltató Intézménynek mit kell tennie az elkövetkező időben annak érdekében, hogy szebb, a helyiek és az idelátogatók elégedettségét még jobban elnyerőek legyenek tereink, utcáink, közintézményeink.
 


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-07-06 10:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2015. július 7-én 10 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart Mezőberény, külterület 02/3, 02/6, 02/7 hrsz. alatti mélyfekvésű területrészek és partélek feltöltésének előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatban.


Tűzgyújtási tilalom

Létrehozva: 2015-07-06 10:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A földművelésügyi miniszter 2015. július 3-tól kezdődően átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.


Sportbeszámoló 2015.

Létrehozva: 2015-07-03 10:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 250/2015.(VI.29.) sz. határozatával elfogadta a Mezőberény Város sportéletéről szóló 2014/2015. évi beszámolót.


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-06-30 10:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igényének kiszolgálása érdekében országos lóazonosító kampányt hirdet. A lóazonosítás során a lótenyésztési felügyelők megjelölik a lovakat, szamarakat, és elindítják a lóútlevél igénylését, majd ezzel egy időben az állatorvos elvégzi a kötelező vérvizsgálatokhoz szükséges vérvételt (fertőző kevésvérűség, takonykór). Azon lótartók jelentkezését is várják, akiknek jelölt, de útlevéllel nem rendelkező lovuk van, mert esetükben is szükséges a helyszíni lóazonosítás, hiszen e nélkül nem kaphatnak útlevelet.


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-06-30 08:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Termőföld-tulajdonos, Földhasználó!

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel felhívja a termőföld-tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.”

A járási hivatalok 2015. július 1-től helyszíni szemle keretében ellenőrzik ennek betartását.

 


Köztisztviselők Napja

Létrehozva: 2015-06-22 11:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény város Jegyzője ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot és az ügyfeleket, hogy 2015. július 1-jén (szerda) a köztisztviselők napja alkalmából a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART.


Ifjúság és önkormányzat workshop

Létrehozva: 2015-06-12 18:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

MEGHÍVÓ

 

Mezőberény Város Önkormányzata

2015. június 16-án 10 órától

a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 15-ös termében

" Ifjúság és önkormányzat" címmel workshopot szervez.


2015. évi nyári gyermekétkeztetés

Létrehozva: 2015-06-11 10:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2015. évben ismételten lehetőség nyílt a helyi önkormányzatok részére, hogy támogatást igényeljenek a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez, aminek keretében Mezőberény Város Önkormányzata 200 fő rászoruló gyermek tekintetében (további 20 gyermek étkeztetésének saját forrásból történő biztosítása mellett) nyújtotta be pályázatát.


Közigazgatási rezsicsökkentés

Létrehozva: 2015-06-10 15:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést.

A Kormány döntött arról, hogy 10 milliárd forint összegű közigazgatási rezsicsökkentést hajt végre, melyet az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani.


Telenor flotta

Létrehozva: 2015-06-10 08:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A napokban a Telenor ügyfelei üzleti levélben ajánlatot kaptak új díjcsomagra. Szeretném felhívni az önkormányzati flottában lévők figyelmét, hogy nem kell semmit tenniük!
Senki ne akarjon egyéni akciót, a szerződés még a régi feltételekkel él.
Amennyiben valaki plusz szolgáltatást vásárol, akkor az abból eredő jogkövetkezmények lehet, hogy hátrányosan fogják érinteni. Pl. ha belép ebbe a hipernetes akármibe, akkor lehet szép nagy, kerek számlája lesz, de az nem a flotta alapján kerül számlázásra, hanem a saját egyedi megrendelése okán.
Tehát: aki az ÖNKORMÁNYZATI FLOTTÁBAN VAN és NEM AKAR MÁS, MAGASABB TARTALMÚ, és vélhetően lényegesen DRÁGÁBB SZOLGÁLTATÁST, AZ NE LÉPJEN SEMMIT.


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-06-09 07:56 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Hirdetmény

Mezőberény Város Önkormányzata a városhoz tartozó külterületi utak jelenlegi állapota okán felhívja a külterületi utakat használó földtulajdonosok, földhasználók és valamennyi gazdálkodó figyelmét, hogy minden érintett gazdálkodó tartsa be a művelés során a területi határokat.

Az utak állapotának felmérése, felülvizsgálata folyamatban van, melyet a Városi Közszolgáltató Intézmény végez.

Kérünk minden érintett tulajdonost és gazdálkodót, hogy az utak eredeti állapotának védelme illetve szükség esetén visszaállítása érdekében, annak megfelelően végezze gazdasági tevékenységét. A fentiek betartása nem csak a saját terület határok átláthatósága miatt szükséges, hanem a szomszédos gazdálkodók és az utakat más célból használók érdekében is betartandó.


Kedvezményes fürdőjegy súlyosan fogyatékos személyek részére

Létrehozva: 2015-05-28 15:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 217/2015.(V.26.). sz. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a mezőberényi Kálmán Fürdőben a súlyosan fogyatékos személyek (hallás-, látás-, értelmi fogyatékos és autista betegek), valamint egy fő kísérő részére kedvezményes belépőjegy kerüljön bevezetésre. A napjegy ára 500,- Ft, a havi bérlet ára 9.000,- Ft.

 


Értesítés áramszünetről

Létrehozva: 2015-05-27 10:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog 2015. május 28-án 07:30 - 15:30 időszakban az alábbi területeken:

Mezőberény

Áchim L. András utca 1-53,2-50;

Ady Endre utca 41-71,38-72;

Békési utca 42;

Budai Nagy Antal utca 1-43,4-50;

Hajnal utca 2-4-6;

József Attila utca 27-43,24-38;

Kereszt utca 1-3,2-4;

Sport utca 1;

Teleki utca 5-9,10-24.


Közlemény

Létrehozva: 2015-05-26 11:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

 

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.

A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.


Értesítés karbantartási munkáról

Létrehozva: 2015-05-15 12:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kecskeméti Földgázszállító Üzeme fáklyázással járó karbantartási munkát végez az Újkígyós-Mezőberény DN 150 gázvezeték rendszeren.

A fáklyázás várható időpontja: 2015. május 18-19. 09-20 óra között

Időtartama: kb. 0,5 óra

A fáklyázás a Mezőberény külterületi gázátadó állomás (hrsz. 0486/16) melletti fáklyán történik, ami fény- és hanghatással jár.


Mezőberény Város Idegenforgalmi Stratégiája

Létrehozva: 2015-05-04 11:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott ülésén  elfogadásra került Mezőberény Város Idegenforgalmi Stratégiája.


Helyi rendelet a belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Létrehozva: 2015-04-29 14:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletet alkotott a belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, mely 2015. május 1-jén lép hatályba.


2014. évi zárszámadás

Létrehozva: 2015-04-29 14:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 27-én megtartott ülésén  elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás).


Közlemény

Létrehozva: 2015-04-28 09:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Temészetvédelmi Főosztálya közleményt adott ki a Mezőberény, külterület 02/3, 02/6, 02/7 hrsz. alatti mélyfekvésű területrészek és partélek feltöltése a Gyomaendrőd-Békéscsaba közötti vasúti vonalszakasz és a békéscsabai vasútállomás rekonstrukciója során az építési tevékenységből keletkezett földdel kapcsolatban.


Mezőőri járulék bevallások felülvizsgálata

Létrehozva: 2015-04-21 15:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2015. július hónaptól megkezdi a földhasználók által benyújtott, mezőőri járulék bevallások felülvizsgálatát.

 

Felhívjuk a Tisztelt Járulék Fizetőink figyelmét, hogy amennyiben a használatukban lévő terület nagyságában, vagy a használó személyében a legutolsó bevallás benyújtása óta változás történt, és ez a hivatal felé bejelentésre még nem került, úgy legkésőbb 2015. június 30. napjáig a bevallásokat pótolják.


Áramszünet 2015.04.22.

Létrehozva: 2015-04-17 12:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni Mezőberényben 2015. április 22-én 07:30 - 14:30 időszakban az alábbi területeken a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.:

Békési utca 2 A/1-2/B 3/18;

Hajnal utca 1-25A,2-4;

Hősök útja 1-21,2-10/G 311;

Kossuth Lajos tér 1-13 1/3;

Kölcsey Ferenc utca 14-14 fsz2;

Liget tér 1-17,16 /1-3616 /1;

Röntgen utca 1-15,8-14 /A;

Szénáskert utca 1-39,2-34/A.

 


Húsvéti és tavaszi szüneti menetrendi tájékoztató

Létrehozva: 2015-04-01 13:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  megküldte az általa közlekedtetett menetrend szerinti helyi, elővárosi, regionális, országos és nemzetközi autóbuszjáratok 2015. évi tavaszi tanítási szünet és Húsvéti ünnepek körüli napok közlekedési rendjéről kiadott menetrendi tájékoztatóját.


Közmeghallgatás 2015. április 15.

Létrehozva: 2015-03-31 14:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2015. április 15-én 18 órától

közmeghallgatást tart

a "Belterületi égetés helyi szabályozása"

témában a Városháza dísztermében (Mezőberény, Kossuth tér 1.).


NFA tájékoztatás

Létrehozva: 2015-03-31 13:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által küldött értesítések alapján tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. évi Haszonbérleti Pályázati Felhívások közzététele folyamatosan zajlik, jelenleg 2 db kiírás érhető el a mezőberényi földterületek kapcsán.

A pályáztatás célja:

A családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenységek ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása

Pályázati azonosítószámok:

 HU33-21097, HU33-21113


Tájékoztató fórum

Létrehozva: 2015-03-31 11:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2015. április 15-én (szerdán) 15 órától a helyi vállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításának elősegítése érdekében Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztató fórumot szervez a helyi gazdasági élet szereplői számára a 2014-2020-as európai uniós ciklusban, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelenő pályázati lehetőségekről.


Tájékoztató családtámogatási ellátások változásáról

Létrehozva: 2015-03-27 09:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A kormányhivatalokhoz kerülnek 2015. április 1-jével a családtámogatási ellátások

   

A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól.

    Ezzel a kormányhivatalok olyan ellátások folyósításában működnek közre, amelyek a megyében csaknem 57 ezer állampolgárt érintenek, így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Létrehozva: 2015-03-23 15:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen, a KSH elnöke által 2015. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Satitsztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

1539     Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei (havonta)

1942      A lakosság utazási szokásai (negyedévente)


Felhívás

Létrehozva: 2015-03-18 13:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Létrehozva: 2015-03-06 11:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2015. március 5-től hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, amely jelentős változásokat hozott a tűzvédelem szabályrendszerébe.


Szociális ellátásokkal kapcsolatos változások

Létrehozva: 2015-02-24 10:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS, GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS, EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI TÁMOGATÁS ELLÁTÁSÁNAK HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSÁRÓL

2015. március 1.

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2015. március 1. napjától hatályos 25. § (3) bekezdése alapján az alábbi támogatások intézése önkormányzati hatáskörből járási hivatali hatáskörbe kerül át:

 

1. foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

2. egészségkárosodási támogatás,

3. gyermekfelügyeleti támogatás.


Felhívás

Létrehozva: 2015-01-27 11:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi Ligetben található Madarak Háza látogató központ üzemeltetésére felhívást tesz közzé.

2015. február 15-ig kér ajánlatokat fenti létesítmény kulturális és szabadidős célú hasznosítására. Az ajánlatban az üzemeltetésre vonatkozó elképzelések részletes leírását várja.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-01-20 15:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Monsanto Hungária Kft. kezdeményezése kukorica vetőmag előállító zárt körzet kialakításával kapcsolatban


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-01-20 08:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Csárdaszállási Agrár Zrt. tájékoztatása tervezett kukorica vetőmag előállításával kapcsolatban


Hulladékszállítás

Létrehozva: 2015-01-19 07:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosok!

 

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőberényben 2015. január 1-től továbbra is a TAPPE Kft. végzi a szemétszállítást.

 

Az ország valamennyi településére vonatkozó jogszabályi előírások következtében azonban változás áll be a szemétszállítás, mint kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás költségeinek viselésében.


Hirdetmény

Létrehozva: 2015-01-15 08:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye vasúti létesítmény engedélyezésével kapcsolatos eljárás megindításáról

 

Az ügy tárgya: Gyoma (kiz.) - Murony elágazás vasúti vonal-szakasz korszerűsítés utáni használatbavételi engedélyének kiadásával kapcsolatban


Tájékoztatás

Létrehozva: 2015-01-14 14:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által küldött értesítés alapján tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. évi Haszonbérleti Pályázati Felhívások közzététele megtörtént.

A pályáztatás célja: A családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenységek ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása


Pályázati kiírás 2015. évre

Létrehozva: 2015-01-06 10:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Képviselő-testülete 2015. évre

pályázatot ír ki 

városi rendezvények

valamint

a város nemzetközi kapcsolatainak

támogatására.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása 2015. január

Létrehozva: 2015-01-06 08:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének ügyfélszolgálati időpontjai és helyszínei Békés megyében

 

 


Gazdapp - értékesítési segítség a kistermelőknek

Létrehozva: 2015-01-05 15:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a családi gazdaságokat/gazdálkodókat és az általuk előállított hazai, egészséges termékeket listázó, azok elérhetőségét, vásárlási helyszíneit megmutató mobiltelefonos applikációt fejleszt.


Ünnepi ügyfélfogadási rend

Létrehozva: 2014-12-15 13:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:

Rendkívüli önkormányzati segélykérelmek benyújtási határideje:

2014. december 10. (szerda)

 

Utolsó pénztári kifizetés:

2014. december 17. (szerda)

 

Utolsó ügyfélfogadási nap:

2014. december 23. (kedd)

 

A két ünnep között ügyeletet tartunk.

 

Első munkanap: 2015. január 5. (hétfő)


Felhívás

Létrehozva: 2014-12-12 13:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. december 11-től a Hosszú-tó melletti visszasajtoló kúton kompresszoros karbantartást végeznek, az ezzel járó kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.


Közmeghallgatás 2014.

Létrehozva: 2014-12-10 08:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-én 15 órától közmeghallgatást tart a Városháza 16. sz. termében.

 

Témája: A 2015. évi költségvetés elvei


Felhívás

Létrehozva: 2014-12-02 13:27 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére javaslatot tenni.


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-12-02 10:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650, Mezőberény Szarvasi út 12. sz. alatti, 689 hrsz-ú, 1732 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 2 millió Ft eladási áron.

Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2014. december 15.


Kerékpárosbarát Település 2014

Létrehozva: 2014-11-27 10:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2014. november 21-én a "Kerékpárosbarát Település 2014" címet adományozta Mezőberénynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.


Felhívás

Létrehozva: 2014-11-03 10:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendeletében:

1, „Mezőberény Kultúrájáért”

2, „Mezőberény Sportjáért"

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”

4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”

5, „Mezőberény Vállalkozója”

elnevezéssel elismeréseket alapított.


Határozat a 47. sz. főút fejlesztéseivel kapcsolatban

Létrehozva: 2014-11-03 10:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége határozatának értelmében jóváhagyásra került a Mezőberény és Békéscsaba között a 47. számú főúton elvégzett fejlesztések teljesítményértékelése.


NKH hirdetmény

Létrehozva: 2014-11-03 10:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetményt tett közzé vasúti létesítmény engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról.


Tájékoztatás

Létrehozva: 2014-10-21 14:36 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által küldött értesítés alapján tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a 2014. évi Haszonbérleti Pályázati Felhívások közzététele megtörtént.

A pályáztatás célja: A családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenységek ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása


Tájékoztatás kéknyelv-betegségről

Létrehozva: 2014-10-20 15:28 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága tájékoztatást adott ki kéknyelv-betegséggel kapcsolatban.


Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése

Létrehozva: 2014-10-20 14:14 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

M E G H Í V Ó

 

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság Elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján

 

a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését

2014. október 21. (kedd) 11:30 órai

 

kezdettel hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése

Létrehozva: 2014-10-20 14:13 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

M E G H Í V Ó

 

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság Elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését

2014. október 21. (kedd) 1000 órai

 

kezdettel hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése

Létrehozva: 2014-10-20 14:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

M E G H Í V Ó

 

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság Elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján

 

a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését

2014. október 21. (kedd) 800 órai

 

kezdettel hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Hirdetmény lakossági közmeghallgatásról

Létrehozva: 2014-10-08 11:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2014. október 13-án Gyulán lakossági közmeghallgatásra kerül sor a Mezőberény és Békéscsaba közötti 47. sz. főúton elvégzett fejlesztésekkel kapcsolatban.


Vasúti átjáró lezárása

Létrehozva: 2014-10-07 10:49 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy 2014. október 7-én 10 órától október 17-én 14 óráig teljes szélességében lezárják Mezőberény belterületén a Szarvasi úton található vasúti átjárót. A jelzett időszakban a lezárt rész mellett található ideiglenes átkelőt lehet használni.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Létrehozva: 2014-10-06 14:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2014. szeptember 29-i ülésén a képviselő-testület arról döntött, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához.

 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rászoruló, felsőoktatásban tanuló mezőberényi fiatalokat nem támogatja. Eddig is volt lehetőség szociális alapon anyagi támogatást igénybe venni a tanulmányok folytatásához az önkormányzattól, s ez a lehetőség jelenleg is fennáll. A következő évre pedig a rendelkezésre álló forrás megemelését javasolta az utolsó ülésén a testület.


Képviselő-testületi beszámoló 2010-2014.

Létrehozva: 2014-09-30 13:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-én tartott ülésén megtárgyalta, majd elfogadta a képviselő-testület választási ciklusban végzett munkájáról, valamint tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről szóló beszámolót.


HIRDETMÉNY

Létrehozva: 2014-09-30 11:44 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén, 2014. október 04-e és október 18-a között kerül elvégzésre.

 


Ivóvízhálózat-mosatás 2014. szeptember 29. és október 3. között

Létrehozva: 2014-09-24 12:46 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Alföldvíz Zrt.

2014. szeptember 29-től október 3-ig

végzi el az őszi  ivóvízhálózat-mosatást.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-09-11 09:23 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság határozata alapján települési szinten, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6/A.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében Mezőberényben a Pedagógusok Szakszervezete reprezentatívnak minősül.


Áramszünet 2014. szeptember 19-20.

Létrehozva: 2014-09-10 14:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében végzett hálózati munkák miatt áramszünet várható 2014. szeptember 19. 20 óra és 2014. szeptember 20. 03 óra közötti időszakban az alábbi területeken:

 

Mezőberény

Gutenberg utca 2-46., 1.-3-5.

Gyár utca 2-18., 3-35.

Gyomai út 45/F, 22.

Hattyú utca 1., 2-14.

Mátyás király utca 2/A- 68., 1-65.

Mónus Illés utca 2-50., 1-53/A

Ókert 2-404/5., 1-03399-401.

Oltványkert utca 2-54., 1-53/D.

Petőfi Sándor út 22.

Szabó Árpád utca 2-30., 1-29.

Szarvasi út 4-132., 1-73., 41-151., 2-64.

Szántó Kovács utca 1-15.

Tanya 26-80.

Thököly út 3-49.

V. kerület 28-78., 31-79.

Zrínyi utca 1-17., 2-14.


Gázszolgáltatási szünet 2014.09.22.

Létrehozva: 2014-09-09 08:19 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a MOL Földgázszállító Zrt.

2014. szeptember 22-én 10-14 óra közötti időszakban

Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás

településeket érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.

 


Áramszünet 2014. 09.09.

Létrehozva: 2014-09-04 08:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton 2014. szeptember 9-én 08:00 - 14:00 közötti időszakban előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog a következő helyeken:

Mezőberény

GYOMAI ÚT 45/F,22;

MÁTYÁS KIRÁLY U. 1-31,2 /A-36;

OLTVANYKERT 3;

PETŐFI SÁNDOR ÚT 22;

THÖKÖLY ÚT 3-49;


2014. évi közbeszerzési terv

Létrehozva: 2014-09-03 09:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Módosításra került Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve.


Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program

Létrehozva: 2014-08-26 12:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül a Békéscsaba - Mezőberény AP., Köröstarcsa leág.- Körösladány - Szeghalom szivattútelep, Újiráz elágazás - Újiráz, József szanatórium - Gyula Városerdő regionális ivóvízvezetékekre vonatkozó vízjogi engedélyének kiadására a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kérelmére eljárás indult az I. fokú vízügyi hatóságnál.


Áramszünet

Létrehozva: 2014-08-14 10:33 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában

a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog 2014.08.19. 08:00 - 14:30 időszakban az alábbi területeken:

Mezőberény, GYOMAI ÚT 45/F,22;

MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1-31,2/A-36;

OLTVANYKERT 3;

PETŐFI SÁNDOR ÚT 22;

THÖKÖLY ÚT 3-49;


Vasúti átájáró lezárása

Létrehozva: 2014-08-13 13:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szarvasi úti vasúti átjáróban tervezetten 2014. augusztus 25 – 2014. szeptember 03. között a meglévő átjáró lezárásra kerül, a közlekedés váltakozó irányú forgalommal, jelzőörs biztosítással terelőúton történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átkelő átépítésének kezdetétől számítva az munkaterület, illetéktelen személyeknek oda belépni tilos és balesetveszélyes!


Levegőtisztaságvédelmi engedély

Létrehozva: 2014-08-08 10:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-19. sz. alatti telephelyen lévő légszennyező források levegőtisztaságvédelmi engedélye


Zajkibocsátási határérték túllépési kérelem

Létrehozva: 2014-08-05 08:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a KÖZGÉP Zrt. a Gyomaendrőd (kiz) - Békéscsaba (kiz) vasúti vonalszakasz átépítésével kapcsolatban építési zajkibocsátási határérték túllépési kérelmet nyújtott be a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségére.

 


Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem

Létrehozva: 2014-07-11 21:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítés levegőtisztaság-védelmi engedélykérelemmel kapcsolatban


Közlemény

Létrehozva: 2014-07-11 21:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Közlemény a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Mezőberény és Békéscsaba között a 47. sz. főúton elvégzett fejlesztések teljesítmény értékelésének engedélyezési eljárása tárgyában


Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban - Sajtóközlemény

Létrehozva: 2014-07-08 18:09 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis az állam biztos pénzügyi partner mindenki számára.


Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Létrehozva: 2014-07-02 14:38 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót.


Beszámoló Mezőberény Város sportéletéről 2014.

Létrehozva: 2014-07-02 11:22 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Mezőberény Város sportéletéről szóló beszámolót.


"Mezőberényért" posztumusz kitüntetés

Létrehozva: 2014-07-02 11:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében "Mezőberényért" posztumusz kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Mezőberény helyzetelemzés és fejlesztési javaslat

Létrehozva: 2014-06-30 08:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Elkészült a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0004 "Viharsarok kincsét kinccsé tesszük" projekt településenkénti tanulmánya Mezőberényről.


Szúnyoggyérítés

Létrehozva: 2014-06-30 08:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szemp Air Kft. szúnyoggyérítést végez 2014. július 1-jén és 2-án.


Natura 2000 fenntartási tervek

Létrehozva: 2014-06-25 08:24 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület tájékoztatást küldött, mely szerint a települést érintő Natura 2000 terület kapcsán „Natura 2000 Fenntartási Terv” készítése zajlik.


Köztisztviselői Nap

Létrehozva: 2014-06-24 15:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Jegyzője ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy 2014. július 1-jén (kedd) a Köztisztviselők Napja alkalmából a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART.

 


Parlagfű

Létrehozva: 2014-06-24 14:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés megyei Szervezete parlagfű irtásra vonatkozóan hirdetményt tett közzé:


Települési zárlat

Létrehozva: 2014-06-23 11:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala, a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt, 2014. június 17. napjától,  Mezőberény városnak a Szajol-Békéscsaba vasútvonaltól nyugatra és a Mezőberény-Szarvas közúttól délre eső  területére települési zárlatot rendelt el.

 


Tanyagondnoki Szolgálat

Létrehozva: 2014-06-18 08:03 | Szerző: PH Informatika | Kibocsátó: Önkormányzat

Tanyagondnoki Szolgálat – Mezőberény

 

Mi is ez?

A szolgáltatás célja: „az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.”

 


Mélyépítő KKt. tájékoztatása

Létrehozva: 2014-06-13 10:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mélyépítő Kkt. a Hudák Közmű Kft. alvállalkozójaként látja el a GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. kezelésében lévő vezetékek hibaelhárítási munkáit. Ezen munkák során váratlan vezeték meghibásodás (gázszivárgás) miatti közterületbontásra került sor 2014. június 12-én Mezőberényben az Eötvös u. 6. szám előtt. A végleges burkolat helyreállítás időpontja: 2014. június 30.


Fakivágás

Létrehozva: 2014-06-04 11:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Dégáz Zrt. megbízásából Mezőberény egyes részein fák kerülnek kivágásra.

A fakivágás szükségességét a gyökérzet megnövekedésével bekövetkező veszélyhelyzettel indokolja a szolgálató.


Tappe Kft. értesítése

Létrehozva: 2014-05-30 09:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. június 9-i (hétfői) szemétszállítási körzetet 2014. június 7-én (szombaton) végzi a munkaszüneti nap miatt.


Agrárgazdasági bizottság

Létrehozva: 2014-05-22 15:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2014. május 26-án 15 órakor

a Békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban kerül sor

a MEZŐBERÉNY települési agrárgazdasági bizottság

alakuló ülésére.


Támogatás munkahelyteremtésre, munkahelymegőrzésre

Létrehozva: 2014-05-20 11:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletet alkotott

a helyi munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést segítő támogatásról


Helyi termék

Létrehozva: 2014-05-06 11:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényiek!

 

Helyi termékek piacra jutását segítendő, kereskedelmi forgalomba hozható termékek listáját kívánjuk elkészíteni, majd ennek alapján piackutatást végezve az értékesítést segíteni. Minden helyi terméket keresünk, legyen az élelmiszer, mezőgazdasági-, ipari áruféleség, vagy bármilyen más termék, amely kiskereskedelmi forgalomban is érdeklődésre tarthat számot.


Általános iskolával kapcsolatos felmérés eredménye

Létrehozva: 2014-04-29 13:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az általános iskolai változással kapcsolatban a megadott április 26-i határidőig a szülők 46%-a nyilvánított véleményt.


Pályázati felhívás

Létrehozva: 2014-04-29 12:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet Mezőberény Város épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a városkép védelme és javítása, a leromlott állapotú építmények felújításának tárgyában.


Felhívás - városi kitüntetések

Létrehozva: 2014-04-29 11:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívás

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet

és „Mezőberényért” kitüntetést

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.


Közgép Zrt. tájékoztatása

Létrehozva: 2014-04-29 11:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A KÖZGÉP Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a mezőberényi vasútállomási terület jobb oldalát megközelítő közlekedő út (szabálytalanul kialakított "ösvény") 2014. május 2-tól lezárásra kerül, oda figyelemfelhívó tájékoztató táblát helyeznek ki. A temető irányából a munkaterület lehatárolása és elkerítése miatt az állomást csak a felüljáró vagy a Szarvasi úti átjáró felől lehet a továbbiakban megközelíteni.


Szemétszállítás

Létrehozva: 2014-04-24 09:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. a 2014. május 1-i (csütörtöki) szemétszállítási körzetet május 3-án szombaton végzi a munkaszüneti nap miatt.


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-04-23 08:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság hirdetményt tett közzé, melynek tárgya: A békésszentandrási duzzasztómű vízjogi létesítési engedélyének módosítása a megvalósult vízrajzi létesítmények miatt


Általános iskolával kapcsolatos véleménykérés

Létrehozva: 2014-04-22 13:15 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Szülők!

Április 22-én kézbesítők útján juttatunk ki egy tájékoztatót az Evangélikus Egyház általános iskolát érintő elképzeléseiről.

A tájékoztató mellett egy kérdőívet is borítékba tettünk, amin a véleményüket írhatják le.

 

Kérem Önöket, hogy április 25-én 12 óráig a négy helyszínen kihelyezett dobozba/urnába juttassák vissza a mellékelt üres borítékban, a név nélkül kitöltött kérdőíveket. (A négy helyszín: Városháza aulája, DM előtere, "Tót Népbolt" (Komfort ABC), Magyar Népbolt)


Értesítés

Létrehozva: 2014-04-22 09:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Szemp Air Légiszolgáltató Kft.  Mezőberény területén

2014. április 23. napján a reggeli órákban

légi biológiai szúnyoglárva irtást végez.

 


Általános iskola egy részének egyházi átvétele

Létrehozva: 2014-04-12 23:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatás az általános iskola egyházi átvételével kapcsolatos információkról


Szemétszállítás

Létrehozva: 2014-04-11 10:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. értesíti a T. Lakosságot, hogy a 2014. április 21-i hétfői szemétszállítási körzetet 2014. április 19-én szombaton végzi a húsvéti ünnepek miatt.

 

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-04-10 09:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Hirdetmény néhai Hencz Dávidné (szül. Varga Margit) hagyatéki tárgyalása ügyében.


Diplomamentő program

Létrehozva: 2014-04-09 10:59 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Diplomamentő programot hirdetett.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-04-08 11:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén 2014. április 06-tól - április 20-a között kerül elvégzésre.


Vízminőségi panasz

Létrehozva: 2014-04-03 10:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Több alkalommal érkezett lakossági bejelentés az Önkormányzathoz a vízminőséggel kapcsolatban, ezeket a panaszokat Siklósi István polgármester továbbította a szolgáltatónak.

 

Az Alföldvíz Zrt. válaszlevelében felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a 24 órában működő 80-922-333 ingyenesen hívható telefonszámon lehet hibabejelentést tenni.


"Mezőberény a 25 éves város" pályázat

Létrehozva: 2014-03-28 09:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békési úti lakások mögé tervezett parkba Goda Lestyán János művész elkészítette a "Mezőberény a 25 éves város" pályázatra készült alkotás makettjét és látványtervét.

A pályázat 2014. március 17-én benyújtásra került.


Tavaszi ivóvízhálózat-mosatás

Létrehozva: 2014-03-24 11:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Alföldvíz Zrt.

2014. április 1-től 4-ig

végzi az ivóvízhálózat mosatását Mezőberényben.

 


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-03-24 09:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság hirdetményt tett közzé a Kettős-Körös jobb oldali árvízvédelmi töltés fejlesztés 5+990 - 11+971 tkm szelvények közötti szakasz vízjogi létesítési engedélyének módosítása tárgyában.


A helyi adó 1+1%-ára jogosult civil szervezetek névsora

Létrehozva: 2014-02-19 13:20 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A helyi adó 1+1 %-ára jogosult mezőberényi civil szervezetek név- és címjegyzéke

2014. február 12-től


HIRDETMÉNY

Létrehozva: 2014-02-18 13:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság értesíti az érintett ügyfeleket, hogy a Kettős-Körös jobb oldali árvízvédelmi töltés fejlesztés 5+990 - 11+971 tkm szelvények közötti szakasz vízjogi létesítési engedélyének módosítására eljárás indult az I. fokú vízügyi hatóságnál.


HIRDETMÉNY

Létrehozva: 2014-02-17 09:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Határozat született a Köröstarcsa kikötőtől a Magyar-Román országhatárig kerékpárút létesítésének előzetes vizsgálati eljárás lezárásáról.


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-02-10 08:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson Mezőberény Város képviselő-testületének száma 11 fővel került megállapításra.


FELHÍVÁS

Létrehozva: 2014-02-03 14:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

rendeletet alkotott

vendéglátó üzletek éjszakai

nyitvatartási rendjéről.


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-01-28 11:11 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

(nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása, mozgóurna kérelem, átjelentkezési kérelem)

leadásának ideje az alábbiak szerint alakul:


Pályázati kiírás 2014. évre

Létrehozva: 2014-01-28 10:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

városi rendezvények

valamint

a város nemzetközi kapcsolatainak

támogatására.


Adócsoport ügyfélfogadás

Létrehozva: 2014-01-24 13:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó és mezőgazdasági ügyekben az ügyfélfogadás technikai okok miatt

2014. január 29-től január 31-ig

SZÜNETEL.


Hirdetmény

Létrehozva: 2014-01-16 11:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége

2014. január 24-én 10 órakor

lakossági közmeghallgatást tart

a Köröstarcsa kikötőtől a magyar-román országhatárig terjedő kerékpárút létesítésével kapcsolatban.


Munkahelyteremtési pályázat

Létrehozva: 2014-01-13 11:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Munkahelyteremtési pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások számára!

 

A vissza nem térítendő támogatás keretében 2014-ben is új gépek, berendezések, műszaki eszközök, technológiák beszerzésének, valamint új létesítmények építésének költségei számolhatók el.


Útlezárás vége

Létrehozva: 2014-01-09 13:45 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényiek!

A karácsony előtt lezárt Bajcsy-Zsilinszki utcán a Szent István utca és a Belencéresi út közötti szakasz helyreállítása megtörtént, mától (2014. január 9.) az út újra járható.

 


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálata - 2014. január

Létrehozva: 2014-01-06 09:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság

referensének ügyfélszolgálati

időpontjai 2014. januárjában

és helyszínei Békés megyében:


Útlezárás

Létrehozva: 2013-12-24 13:04 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Mezőberényiek!

 

 

2013. december 23-án a Bajcsy-Zsilinszki utcában a Szent István utca és a Belencéresi út közötti szakaszon az ivóvíz rendszeren munkát végeztek a vízmű szakemberei. Vízelfolyás miatt fel kellett bontani az úttestet, kb. 12 m hosszon, mert alatta van a nyomóvezeték.

A hibát elhárították, de az úttest helyreállítására csak az ünnepek után kerülhet sor.

Az utca két végén zsákutca tábla került elhelyezésre.


Ügyfélfogadási rend

Létrehozva: 2013-12-16 10:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:

2013. december 30-én hétfőn és december 31-én kedden

az ügyfélfogadás szünetel.

Utolsó pénztári kifizetés napja: 2013. december 21. szombat.


Szemétszállítás

Létrehozva: 2013-12-16 10:47 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. december 25-i szerdai körzet szemétszállítását 2013. december 24-én kedden, továbbá a 2014. január 1-i szerdai körzet szemétszállítását 2013. december 31-én kedden végzi el a munkaszüneti napok miatt.


Útátjáró bontása

Létrehozva: 2013-12-06 11:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2013. december 9-én

megkezdődik a 688+27. hm. szelvényben lévő vasúti átjáró bontása.

 

A bontási munkák megkezdését követően a közúti, a gyalogos- és a kerékpáros forgalom a szintbeli vasúti átjárót a továbbiakban nem használhatja, csak a meglévő Szarvasi úti szintbeli átjárón és a közelmúltban forgalomba helyezett Csabai felüljárón közlekedhet!


Ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2013-12-06 10:16 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

értékesítésre kínálja

a Mezőberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti belterületi ingatlant.

 


Járási Hivatal ügyfélfogadási rend módosítása

Létrehozva: 2013-12-06 08:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2013. december 2-től a Békési Járási Hivatal feladatkörébe tartozó szociális igazgatási ellátások esetében (ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) Mezőberény településen az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:

 

Hétfőn: 8-12 óráig,

Kedden: nincs,

Szerdán: 13-18 óráig,

Csütörtökön: nincs,

Pénteken: 8-12 óráig.

 


Felhívás javaslattételre

Létrehozva: 2013-12-04 11:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Felhívás javaslattételre

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletével - ágazati, szakmai elismerő címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére az alábbi elnevezésekkel

 

1. "Mezőberény Kultúrájáért"

 

2. "Mezőberény Sportjáért"

 

3. "Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért"

 

4. "Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért"

 

5. "Mezőberény Vállalkozója"

 

elismerő címeket alapított.


2014. évi munkaterv

Létrehozva: 2013-11-27 09:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

FELHÍVÁS

 

2014. évi munkatervre vonatkozó javaslattételre.


Szirénapróba

Létrehozva: 2013-11-05 14:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Mezőberény Város Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy

 

2013. november 13-án

10 órakor

végzi a lakossági riasztórendszer (szirénák) hangos próbáját Mezőberény településen.


Járási földhivatalok illetékességi területének változása

Létrehozva: 2013-10-11 11:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalához tartozó járási földhivatalok egy részének illetékességi terlülete a járási rendszerhez történő igazítás eredményeként 2013. október 10-től megváltozott.


Közúti információ

Létrehozva: 2013-10-07 11:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 47-es számú Debrecen - Szeged főúton lévő mezőberényi vasúti felüljárón a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsik részére korábban bevezett közlekedési tilalom október 08-án megszüntetésre kerül.


Önkormányzati ingatlan értékesítése

Létrehozva: 2013-10-02 12:51 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

értékesítésre kínálja

a Mezőberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti belterületi ingatlant.


Világ Királynője Engesztelő Mozgalom

Létrehozva: 2013-10-02 10:12 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Komlóska Község Önkormányzatának felhívása

 

Kérik a településeket és lakóikat, hogy legyenek tagjai a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomnak, nyújtsanak támogatást a mozgalom céljaihoz.


HIRDETMÉNY

Létrehozva: 2013-10-01 14:26 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök /pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás Mezőberény Város közigazgatási területén 2013. október 05-től október 20-a között kerül elvégzésre.

 


HIRDETMÉNY

Létrehozva: 2013-09-27 13:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Mezőberény, Kossuth tér 1. sz. alatt kormányablak kialakítására vonatkozó építési engedélyről.


LOMTALANÍTÁS

Létrehozva: 2013-09-25 09:37 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.

2013. november 16-án (szombaton)

LOMTALANÍTÁSI NAPot tart

Mezőberényben.


Tájékoztatás vasúti átjáró kizárásáról

Létrehozva: 2013-09-25 09:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a vasúti vonalszakasz átépítése miatt

Mezőberény és Murony között

a vasúti átjárók kizárásra kerülnek.
 


Ivóvízhálózat-mosatás Mezőberényben

Létrehozva: 2013-09-23 11:00 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Az Alföldvíz Zrt.

2013. szeptember 30-a és október 4-e között

az ivóvízhálózat mosatását végzi.

 


GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNET

Létrehozva: 2013-09-11 13:30 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

 

2013. szeptember 20-án

10 órától 14 óráig

Mezőberény, Köröstarcsa és Csárdaszállás területén

a gázszolgáltatás

SZÜNETEL.


KÖZÚTI INFORMÁCIÓ

Létrehozva: 2013-09-09 12:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tájékoztatás a Mezőberény város területén megépült vasúti felüljáró ideiglenes átadásáról.


Helyi Adófizetés

Létrehozva: 2013-08-09 11:32 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


TÁJÉKOZTATÓ VASÚTI ÁTJÁRÓ KIZÁRÁSÁRÓL

Létrehozva: 2013-07-30 11:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Gyomaendrőd - Békéscsaba vasúti vonalszakasz átépítése miatt

az érintett szakaszon

a vasúti átjárók teljes lezárásra kerülnek.

 


Tűzgyújtási tilalom

Létrehozva: 2013-07-26 13:41 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 2013. július 22-től átmeneti időre.


SZAVAZÓKÖRÖK

Létrehozva: 2013-07-26 09:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Megállapításra került Mezőberény város szavazóköreinek száma, sorszáma és területi beosztása, valamint a szavazóhelyiségek címe.

 


Pályázati lehetőség fiatal vállalkozóknak

Létrehozva: 2013-07-12 13:02 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Példakép Alapítvány

 

pályázati felhívása

 

fiatal vállalkozóknak

 


SZŰNYOGIRTÁS

Létrehozva: 2013-07-10 13:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

É R T E S Í T É S

 

2013. július 15-én

napnyugta előtt 1,5 órával

légi és földi kémiai szúnyoggyérítés

kerül elvégzésre.


Méh zárlat

Létrehozva: 2013-07-05 09:52 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

 

 

Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség megállapítása miatt

 

2013. július 04-től kezdődően

 

települési zárlatot rendelt el.

 


Pihenő park közadakozásból

Létrehozva: 2013-07-04 11:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

 

Tisztelt Mezőberényiek!

 

A Városháza udvara és a Békési úti lakások mögött található zöld területet a tervek szerint pihenő parkká – játékokkal, padokkal, ivókúttal - kívánjuk alakítani, mely jól szolgálná a városlakók és közvetlenül az ott lakók kikapcsolódását, szebbé, rendezettebbé tenné a környezetet.

 

 


TÁJÉKOZTATÁS ÚTDÍJ FIZETÉSE ALÓLI MENTESSÉGRŐL

Létrehozva: 2013-07-03 15:58 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Elérhető a kérelem minta, mellyel igényelhető a

 

mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek
útdíj fizetése alóli mentesülése

 

érdekében a 243/2013.(VI.30.) Korm.rendelet szerinti hatósági bizonyítvány.


Helyi Esélyegyenlőségi Program

Létrehozva: 2013-06-11 14:06 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

M E G H Í V Ó

 

Társadalmi

egyeztetés


Gyermekvédelem

Létrehozva: 2013-04-06 22:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat


Felhívás - Díszpolgár

Létrehozva: 2013-03-19 14:42 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete helyi elismerésekről
 

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést


Párbeszéd...

Létrehozva: 2013-03-19 14:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat


Összevont Óvoda - Nyári nyitva tartás

Létrehozva: 2013-02-13 10:40 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Intézményünk tagóvodáiban az alábbiak szerint történik a nyári nyitva tartás:


Mobil Flotta

Létrehozva: 2012-11-14 09:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Önkormányzati Flotta Információk


Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet

Létrehozva: 2012-09-27 13:01 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

 

Elkészült a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezete, ami az eddigi több helyi rendeletben szereplő tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a vonatkozó eljárási szabályokat gyűjti össze.


Hálózat mosatás

Létrehozva: 2012-09-25 16:18 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

2012.10.08.

-- víztorony mosatás --

 

2012.10.09. - 12.

-- hálózat mosatás --


Ünnepi testületi ülés

Létrehozva: 2012-08-15 15:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Mezőberényi

delegáció

Gútán...


Értesítés

Létrehozva: 2012-08-10 13:29 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Szemp Air Kft. 2012. augusztus 15-én,

Mezőberény területén napnyugta előtt 1,5 órával légi

 

szúnyogirtást végez


Meghívó

Létrehozva: 2012-08-08 10:43 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!


A Gyoma – Békéscsaba vasútvonal felújítási munkáiról

tájékoztatást tartunk

 

2012. augusztus 29-én,
szerdán Mezőberényen.


Befektetőbarát Település

Létrehozva: 2012-07-31 13:57 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Mezőberény

a

-- Befektetőbarát Település --

díjazottja


B E R É N Y N A P O K 2012

Létrehozva: 2012-07-31 11:08 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: O.P.S.K.M.M.

 


Tájékoztatás - Mozgáskorlátozott gépjármű

Létrehozva: 2012-07-25 12:05 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Tájékoztató a

súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó

gépjárműadó-mentesség

módosult feltételeiről


Szúnyogirtás

Létrehozva: 2012-07-18 08:10 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szemp Air Kft. 2012. július 19-én,

Mezőberény területén napnyugta előtt 1,5 órával

 

légi szúnyogirtást végez.


Családbarát Önkormányzat

Létrehozva: 2012-07-16 14:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Mezőberény

a

Családbarát Önkormányzat 2012

díjazottja


Csemadok találkozó - Nagymegyer

Létrehozva: 2012-07-03 10:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

,, Hazahív a harangszó''

 

2012. augusztus 17.

 

-- Csemadok találkozó --


Szépkorúak köszöntése

Létrehozva: 2012-06-28 15:25 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

Szépkorúak

köszöntése

 

Kmetykó József

 

Az Önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepelteknek.


Szúnyogirtás

Létrehozva: 2012-06-27 11:03 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

É R T E S Í T É S

2012. június 28-án

napnyugta előtt 1,5 órával

-- légi szúnyogirtás --


KSH összeírás

Létrehozva: 2012-06-27 10:48 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

 

F E L H Í V Á S

-- gyümölcsös összeírás --

2012. június 1. - 2012. november 30.


MAÉT tájékoztató

Létrehozva: 2012-05-16 16:35 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

-  t á j é k o z t a t ó  -


Tájékoztató - Polgári védelem

Létrehozva: 2012-05-14 10:23 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

R I A S Z T Á S I   G Y A K O R L A T

civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítéséről

2012. június 06.


100 éves a mezőberényi SPORT

Létrehozva: 2012-05-11 10:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

ÜNNEPI  PROGRAMOK  A  VÁROSBAN
2012. május 12.

 


HIRDETMÉNY - Eb befogás

Létrehozva: 2012-05-09 08:39 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

H I R D E T M É N Y

 

-  K u t y a b e f o g á s  -


ÁSZ ellenőrzés

Létrehozva: 2012-05-07 06:53 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Á S Z   E L L E N Ő R Z É S

 

- megtekinthető jelentés -


Elektronikai Hulladékgyűjtés

Létrehozva: 2012-04-21 09:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

 

2012. május 26. (szombat)


Tájékoztatás - Iparűzési adó

Létrehozva: 2012-04-20 11:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSRÓL


Kötelező veszettség elleni oltás

Létrehozva: 2012-04-20 08:31 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

KÖTELEZŐ  VESZETTSÉG  ELLENI  OLTÁS  2012

 


Polgármesteri hivatal leírása

Létrehozva: 2011-06-29 16:34 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal leírása, ügyrendje, szervezeti és működési szabályzata és antiszegregációs terve.

A szervezeti felépítés dinamikus ábrája - dolgozók elérhetőségeivel - megtekinthető itt.
Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Anyakönyvi hírek

2024. május hónapban

házasságot kötöttek

 

Pozsár János (Mezőberény) és Spisják Szilvia (Mezőberény)

 

Edömér Zoltán (Mezőberény) és Kővári Ágnes (Mezőberény)

 

Nemes Tamás (Mezőberény) és Nagy Anikó (Mezőberény)

2024. május hónapban

 elhunytak

 

Csipke Sándor (1940)

 

Komlódi Sándorné szül. Erős Éva Magdolna (1941)

 

Nagy Pál (1944)

 

Várhegyi Márton (1954)

 

Keresztesi Annamária (1980)

 

Szamos Imréné szül. Szekeres Ilona (1939)

 

Moratti Béla (1959)

 

Anka Jánosné szül. Hegedűs Zsuzsanna (1941)

 

Burai Sándor (1939)

 

Rácz Elemér (1959)

 

Hősi Halottaink

HURO

Hurobike Plan Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében