A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítása

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítása

Nyomtatás
Létrehozva: 2021-07-28 14:17 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. július 13-i ülésén elfogadta Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítását, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.

 

A módosítás és elfogadásának ismertetése

 

Mezőberényben a „Berény napok” rendezvényeinek, szabadtéri koncertek és más szabadtéri rendezvények színtere a Piac tér. A rendezvények változatos térigényét a Piac téren alkalomszerűen felállított színpad nem elégíti ki, ezért egy - kisebb közönséget vonzó- kulturális rendezvények célját szolgáló tér kialakítását határozta el az Önkormányzat.

 

A Piac tér melletti 3542/2 hrsz-ú telken egy buszforduló került korábban kiépítésre, amelynek a funkciója megszűnt a városi úthálózat korszerűsítése és a buszjáratok útvonalának megváltozása miatt. Ennek a teleknek és a Piac tér 3537 hrsz-ú telkének az övezeti besorolás módosításával lehetővé válik egy kulturális rendezvény pavilon elhelyezése. Tekintettel arra, hogy a Piac tér funkciója kibővült, és városi rendezvények színtere is lett, ezért a korábbi gazdasági övezeti besorolás helyett településközpont vegyes terület övezetbe kerülnek - a Fő utcai azonos övezet kiterjesztéseként - a 3537-, 3538/1-, 3538/2-, és a 3542/2 hrsz-ú telkek. A 3542/2 hrsz-ú telek Liget utcai határvonalán minimális szabályozási vonal korrekció szükséges.

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Mezőberény Város Polgármestere a 115/2021.(IV.26.) sz. határozatában elrendelte Mezőberény Város Településrendezési Eszközei (a továbbiakban: TESZK) 10. számú módosításának megindítását.

 

Fenti döntés meghozatalát követően 2021.04.27-én megkeresésre kerültek az illetékes államigazgatási szervek véleményük kifejtésére a tekintetben, hogy a módosítás esetében szükséges-e környezeti hatásvizsgálat lefolytatása.

 

A tervezett módosításokkal kapcsolatos véleménynyilvánítási és egyeztetési lehetőség biztosítására a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján került sor.

 

A Korm.rendelet előírásainak megfelelően a módosítást bemutató dokumentáció 2021.május 20. nappal elektronikus úton közzétételre került a www.mezobereny.hu honlapon.

 

A településrendezési módosítással kapcsolatban a véleménynyilvánítási és egyeztetési lehetőség biztosítása érdekében az érintettek a név és lakcím pontos megadásával a közzétételtől számított 15 napon belül, 2021. június 4-ig juttathatták el észrevételeiket a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalba, az info@mezobereny.hu e-mail címre.

 

A tervezett módosításokkal kapcsolatban a megadott időpontig észrevétel, javaslat nem érkezett.

 

A fentiek és a mellékelt dokumentáció alapján a TESZK 10.sz. módosítása tekintetében a partnerségi egyeztetési szakasz lezárásra került, és a teljes dokumentáció meg lett küldve az Állami Főépítész részére, a tárgyalásos eljárás lefolytatására.

 

Az egyeztető tárgyalásra 2021. június 28-án került sor, minek eredményeképpen az Állami Főépítész 2021. június 30. nappal megküldte a záró szakmai véleményét.

 

A záró szakmai véleményben megfogalmazásra került, hogy a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása jogszerűen megtehető, ami alapján a szerkezeti terv módosításáról szóló határozat, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának akadálya nincs.

 

Az elfogadott településrendezési eszközök módosítását tartalmazó önkormányzati rendelet és határozat az alábbiakban megismerhető.

 

(Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendeletének módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege a https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/488579 hivatkozás alatt megtekinthető.)


Leírás Kategória Méret Letöltés
17-2021.(VII.13.) önkorm.rendelet melléklet_Belterületi szabályozási terv SZA-1_1_10m Általános 157 Kb
17-2021.VII.13.R. a város helyi építési szabályzatáról szóló R. mód. Általános 444 Kb
229-2021.(VII.13.) hat. melléklet Általános 170 Kb
229-2021.(VII.13.) határozat Általános 38 Kb


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Anyakönyvi hírek

2024. április hónapban

házasságot kötöttek

 

Perei László (Mezőberény) és Petneházi Erika (Mezőberény)

 

Plavecz Zoltán János (Mezőberény) és Fábián Katalin (Mezőberény)

 

Csizmadia Edmond (Mezőberény) és Frei Alexa (Mezőberény)

 

Kolompár Mihály (Mezőberény) és Kovács Alexandra  (Mezőberény)

 

Rácz Ernő (Mezőberény) és Lutsa Zhanna Mikolajivna (Mezőberény)

 

 

 

2024. április hónapban

 elhunytak

 

Sipos Kornél (1948)

Hősi Halottaink

HURO

Hurobike Plan Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében