A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - OPSKMM igazgató álláspályázat

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

OPSKMM igazgató álláspályázat

Nyomtatás
Létrehozva: 2021-02-22 14:56 | Szerző: PmH. Titk.
Kategória: Felhívások
|
Kibocsátó: Önkormányzat


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

igazgató

munkakör ellátására.


 

 

A jogviszony időtartama:

2021. május 30-tól 2026. május 29-ig tartó 5 éves, határozott idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Békés megye, 5650 Mezőberény, Fő út 6.

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

Az igazgató vezeti az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központot, feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése.

Integrált intézmény, alapfeladatai: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete 4. (települési könyvtár 5500 lélekszám felett) 8. (közérdekű muzeális gyűjtemény) és  9. (közművelődési intézmény) pontjában meghatározott intézménytípus valamelyikének vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet és nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 

A pályázatban kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
 • Iskolai végzettség, képesítés, szakmai gyakorlat és kulturális tevékenység hitelt érdemlő igazolásai 
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • Pályázó nyilatkozata a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.

továbbá

 • egy példányban, írásban, zárt borítékban kell beküldeni a pályázati adatbázisban szereplő I. 573-1 /2021. azonosító szám és a munkakör megnevezésével

  -   postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ),

     vagy

 •    Személyesen: Siklósi István, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május (Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésén)

 

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati kiírás megtekinthető a fenntartó (www.mezobereny.hu) és az intézmény (www.opskk.mezobereny.hu) honlapján egyaránt.

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által létrehozott Ad Hoc bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el.

 

Juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint

 

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető:

Siklósi István polgármester

Tel.: 66/515-515

 


Írjon üzenetet a hírrel kapcsolatban.


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Anyakönyvi hírek

2024. május hónapban

házasságot kötöttek

 

Pozsár János (Mezőberény) és Spisják Szilvia (Mezőberény)

 

Edömér Zoltán (Mezőberény) és Kővári Ágnes (Mezőberény)

 

Nemes Tamás (Mezőberény) és Nagy Anikó (Mezőberény)

2024. május hónapban

 elhunytak

 

Csipke Sándor (1940)

 

Komlódi Sándorné szül. Erős Éva Magdolna (1941)

 

Nagy Pál (1944)

 

Hősi Halottaink

HURO

Hurobike Plan Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében