A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - A helyi önkormányzati választás határidői

Elérhetőségek

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Tel: 06/66/515-515
E-mail: info(kukac)mezobereny(pont)hu

Önkormányzati Hivatali Portál - Elektronikus ügyintézés

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

(EFOP) Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

    Az RSS hírek nem elérhetők

HURO

A helyi önkormányzati választás határidői

Nyomtatás
Létrehozva: 2014-07-28 15:49 | Szerző: PMH Informatika | Kibocsátó: Önkormányzat

A Köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.

 

A választás eljárási határidőit az Igazságügyi Miniszter 2/2014. (VII.24.) IM rendelete tartalmazza:


 

 

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. Alapvető szabályok

 

1. § A nemzetközi megfigyelőnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2015. január 12-én kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

 

2. A választási bizottságok

 

2. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 21. §]

3. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 23. §]

4. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

5. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2014. október 13-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2014. október 13-tól 2014. október 17-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

 

3. A szavazókörök

 

6. § 2014. október 12-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és - ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi számot megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

 

4. A szavazóköri névjegyzék

 

7. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] (2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

8. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

9. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés]

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés]

(3) Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]

(4) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]

10. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

11. § A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 10-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

12. § (1) A 2014. október 10-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda - vagy megbízása alapján a területi választási iroda - a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2014. október 11-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

13. § A Nemzeti Választási Iroda a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait 2014. október 27-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 101. §]

14. § (1) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2015. január 12-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2015. január 12-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

 

5. A jelölt- és listaállítás

 

15. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

16. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés] (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

17. § Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

18. § A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]

19. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

20. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2015. január 12-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]

 

6. A választási kampány

 

21. § A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

22. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2014. július 30-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2014. október 27-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]

23. § A Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2014. augusztus 23-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1)-(2) bekezdés]

24. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. [Ve. 143. §]

25. § 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

26. § 2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

27. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

28. § A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. október 12-én történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

29. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

 

7. A szavazás előkészítése

 

30. § (1) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(2) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett listák - annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

31. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2014. október 11-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2014. október 12-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

32. § Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

 

8. A szavazás

 

33. § A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

 

9. Az eredmény megállapítása

 

34. § A megyei önkormányzati és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2014. október 13-án 10.00 óráig a területi választási irodához szállítja. [Ve. 307/O. § (1) bekezdés]

35. § Ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt mandátumot szerez, 2014. október 15-én 16.00 óráig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. [a helyi önkormányzati képviselőkés polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pont]

36. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2014. október 15-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

37. § (1) A szavazólapokat- ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban - a helyi választási irodában 2015. január 10-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével -2015. január 12-én kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2015. január 10-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

 

10. Záró rendelkezések

 

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Trócsányi László s. k.,

 

igazságügyi miniszter

 


Cimkék: választás_2014  


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2022. július hónapban

házasságot kötöttek

 

Szombati Károly (Békés) és Kohut Mária (Mezőberény)

 

Ásós Attila (Békés) és Balog Gitta (Békés)

 

Piatkó Péter (Békéscsaba) és Csornai Erika (Békéscsaba)

 

Mezei Patrik (Mezőberény) és Prekopa Anett (Mezőberény)

 

Horvát Csaba (Debrecen) és Braun Krisztina (Mezőberény)

 

Rácz Pál Dávid (Mezőberény) és Balog Bettina (Mezőberény)

 

Berner Dávid (Mezőberény) és Szabó Vanda (Szeghalom)

2022. július hónapban

 elhunytak

 

Kósa Ferenc (1964)

 

Gál Imréné szül. Borgula Ilona (1942)

 

Szász József (1948)

 

Weigert András (1931)

 

Szűcs Ernőné szül. Rau Magdolna Ilona (1942)

 

Tóth Attila (1965)

 

Antal Ernő (1932)

 

Csőke Páné szül. Prorok Mária (1936)

 

Gulyás László (1940)

 

Gúth Józsefné szül. Kiss Magdolna (1941)

 

Nemes Márton (1950)

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok